Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl | (013) 465 73 55

Er ontstaat weer een duidelijke behoefte om toekomstige medewerkers breed op te leiden. Dit is vooral het gevolg van het denken in algemene competenties, die een rol spelen bij de continuïteit van zorg. Het merendeel van de patiënten en cliënten zijn ouderen die vaak complexe en langdurige zorgtrajecten doorlopen. Deze trajecten overschrijden de traditionele zorgsectoren, waardoor continuïteit van zorg voor hen daarom essentieel is.

 

Met transmuraal opleiden worden de grenzen van de traditionele zorgsectoren overschreden; studenten en leerlingen worden opgeleid voor een ketenloopbaan in de zorg. Dus net zoals de patiënt een transmuraal zorgpad volgt, zo gaat de student een transmuraal opleidingspad volgen. Op die manier maken zij zich de competenties eigen die nodig zijn om patiënten en cliënten op hun pad te begeleiden en ondersteunen.

 

In de Zorgacademie worden proeftuinen gecreëerd waarin transmuraal leren en opleiden op diverse manieren, bijvoorbeeld transmurale stages, vorm wordt gegeven.