Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl | (013) 465 73 55

Binnen het project Mobiliteit lopen momenteel twee deelprojecten.

Regionaal transfercenter: Intersectorale mobiliteit

Door noodzakelijke bezuinigingen zijn in de zorgsector reorganisaties en uitstroom op komst. Daarbij is er voor de medewerkers met opleidingsniveau 1 en 2 weinig vooruitzicht op werk binnen de zorgsector. Werkgevers en andere partijen zetten zich in dit project gezamenlijk in om de kansen op ander werk buiten de sector zo groot mogelijk te maken. Het regionaal transfercenter is een mobiliteitspunt in de regio waarin diverse sectoren, het leer- werkloket, UWV en gemeenten samenwerken, met als doelstelling 200 werk-naar-werk successen in 2 jaar tijd.

Regionaal Platform Zorgsector: Intra sectorale mobiliteit

Binnen dit project ligt de nadruk op het ontwerp van een regionaal platform waar vraag en aanbod van de zorgsector samenkomen. Deze uitwisseling vindt momenteel erg divers en willekeurig plaats. De werkgroep van dit deelproject ontwikkelt een platform waarin vraag en aanbod bij elkaar komen en beschikbaar worden gesteld voor zorgprofessionals en zorginstellingen.