Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl | (013) 465 73 55

Binnen dit project komen de HR-managers en opleiders van de verschillende partners van de Zorgacademie periodiek bijeen om de ontwikkelingen en trends in de zorgsector te bespreken en om passende beleidslijnen te ontwikkelen.

Groeiende vraag naar verpleegkundigen

Het tekort aan verpleegkundigen op de korte en lange termijn wordt in sectorbreed gevoeld. De deelnemers van dit project onderzoeken onder andere of het aantal stageplaatsen vergroot kan worden en de kwaliteit hiervan kan worden verbeterd.

Flexibiliteit uitgestroomde medewerkers

Studenten van de HRM opleiding van Fontys doen momenteel onderzoek onder medewerkers die uit dienst zijn gegaan bij de deelnemende zorgorganisaties. Dit onderzoek dient onder andere inzicht te geven in hoe flexibel de uitgestroomde medewerkers zich bewegen op de arbeidsmarkt, of expertise binnen de sector behouden blijft en of er andere logische loopbaanpaden zijn binnen en buiten de sector.