Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

In de simulatiesetting SimSet kunnen studenten, docenten, werkbegeleiders en ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving praktijkervaring opdoen. Het doel is om transmuraal werken en positieve gezondheid in het programma van SimSet centraal te stellen. Het programma gaat ontwikkeld worden in de vorm van een catalogus van relevante en actuele scenario’s op deze gebieden. Er zijn inmiddels al de nodige stappen gezet bij de indiening van een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds MBO.