Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Werken aan het behoud en de betrokkenheid van zorgprofessionals kan op vele manieren. Denk aan een modern en regionaal werkgeverschap dat de zorgprofessional faciliteert en tot zijn recht laat komen en een omgeving creëert waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt.

Om de ingrediënten voor dit modern regionaal werkgeverschap te definiëren, starten we bij de behoeften van de zorgmedewerkers (van de toekomst)!

Persoonlijke ontwikkeling

In 2022 verkennen we hoe bij- en nascholingsactiviteiten in zorg en onderwijs vorm krijgt bij de betrokken organisaties, waar kansen liggen qua samenwerking en waar we van elkaars ervaringen kunnen leren. We haken aan bij en leren van bestaande initiatieven zoals het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals.

Transmurale loopbaanpaden

Loopbaanpaden geven medewerkers meer zeggenschap. Als we ze over organisaties heen in de regio organiseren komt er meer bewegingsruimte voor medewerkers. Ook kan door middel van die regionale loopbaanpaden kennis en kunde worden gedeeld.

We analyseren waar medewerkers behoefte aan hebben, bv wel of geen relatie met inhoud van de huidige functie. Op basis van de behoeften geven we de loopbaanpaden vorm. We maken, waar mogelijk en gewenst, gebruik van voorbeelden uit andere regio’s.

Behoud studenten en zorgprofessionals

Een goede stage- en inwerkperiode voor studenten en nieuwe werknemers zijn van groot belang, met een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk. We sluiten daarvoor aan bij het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals.

Deeltijdfactor

Het verhogen van de deeltijdfactor kan direct een substantiële bijdrage leveren aan de arbeidsmarktkrapte. De gemiddelde deeltijdfactor van medewerkers in zorg en welzijn is wel lager dan het gemiddelde.

In 2022:

  • wisselen we kennis uit en trekken waar mogelijk samen op (bv als het gaat om de onderlinge inzet van personeel)
  • leren we van de ervaringen van het landelijk project Het Potentieel Pakken, de pilot RITZ (Regionale Inzet Tijdelijk Zorgpersoneel) in de regio Midden- en West Brabant
  • bestuderen we uitwisselingsmogelijkheden tussen de zorg en het onderwijs rondom deeltijdwerken.

Deze stappen helpen om te komen tot een verhoogde deeltijdfactor in 2023 en 2024.

Meer weten?

Projectleider is Ellen Toet: e.toet1@avans.nl

Ellen heeft een achtergrond als verpleegkundige werkt nu als docent Verpleegkunde op Avans Hogeschool in Breda.

Regievoerders zijn Anja Meeuwesen (De Wever), Rianne Jasperse (De Wever) en Karen Cox (Fontys Hogeschool).

Bestuurder Alex de Ridder van GGz Breburg is ambassadeur voor dit thema in de regio.