Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Transmuraal opleiden    

MISSIE
“Transmuraal opleiden binnen de Zorgacademie zorgt voor beter gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst: medewerkers die transmuraal kijken, leren én doen in de dagelijkse zorgpraktijk, waarbij ze de zorgvrager in zijn/haar zorgnetwerk volgen”.

De zorgvrager wordt gevolgd in zijn/haar zorgnetwerk.


VISIE TRANSMURAAL OPLEIDEN

Transmuraal opleiden levert een bijdrage aan kwaliteit van zorg voor de zorgvrager waarbij een verbeterde samenwerking tussen organisaties ontstaat en gezamenlijk duurzame zorgverlening gewaarborgd wordt. De zorgverlener volgt de zorgvrager in zijn/haar zorgnetwerk  waarbij de focus ligt op de eigen regie van de zorgvrager. Het levert deskundigheidsbevordering op en een continu leerklimaat waarbij flexibel leven lang leren voor studenten en medewerkers* centraal staat.

*onder medewerkers wordt verstaan: Alle disciplines binnen verschillende zorginstellingen en opleidingsinstituten. (studenten van verschillende niveau, zorgverleners, managers, klinisch expertise van alle lijnen)

Voor meer informatie over onze visie op Transmuraal Opleiden kun je hier een uitgebreider document lezen of je kunt ons filmpje hierover bekijken.