Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

De professional (in opleiding) werkt met cliënten die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en ondersteuningsplan werken meerdere zorgprofessionals samen op verschillende niveaus. De cliënt en zijn sociale netwerk hebben daarin een belangrijke stem. De nadruk ligt op interprofessionele samenwerking en het toepassen van theoretische concepten zoals positieve gezondheid, kwaliteit van bestaan, leefstijl, participatie en samenwerken in de triade van de cliënt.

Transmuraal opleiden en regionaal toeleiden

Voor het transmuraal opleiden komt in 2022 is een concreet implementatieplan gereed en zetten we de eerste stappen om het te verankeren binnen de opleidingen van MBO en HBO, zowel BOL als BBL.

We richten het onderwijs in voor benodigde kwalificaties voor de toekomst. Samen kunnen we ook (nog) meer en breder opleiden. We ontwikkelen een lange termijn-perspectief met

  • een gezamenlijk opleidings- en leerhuis voor studenten en medewerkers;
  • een regionale poule van studenten en pas gediplomeerden om breed en flexibel in te zetten in de regio.

Daarmee willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het opleiden (leerklimaat) én het behoud van (pas) gediplomeerde medewerkers.

Met dat doel voor ogen zijn voor 2022-2023 twee projecten gedefinieerd:

Meer weten?

Projectleider is Marjella Adriaans: marjella.adriaans@gmail.com

Marjella heeft een achtergrond als manager Leren en Ontwikkelen en leidt nu als zelfstandig ondernemer verschillende projecten. Ze is projectleider namens ROC Tilburg.

Regievoerders zijn Wilma Jackson (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis) en Margo van der Put (Avans Hogeschool).

Bestuurders Lonneke de Haan (Het Laar) en Annet Boekelman (Mijzo) zijn ambassadeur voor dit thema in de regio.