Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

We ontwikkelen een oriëntatietraject voor zorg en welzijn om geïnteresseerden de diversiteit aan werkvelden te laten ervaren. In een regionale samenwerking van werkgevers, opleiders, gemeenten en uitvoeringsorganisaties creëren we een duurzame ingang naar (bestaande zij-) instroomtrajecten. Dit doen we door mensen goed te begeleiden in hun keuze voor de juiste werkgever en werkveld.

Eind 2022 is er een regionaal toeleidingstraject voor BBL-studenten, gericht op

  • goede informatievoorziening,
  • oriëntatiemogelijkheden voor potentiële kandidaten,
  • (deels) gezamenlijke werving en selectie,
  • aandacht voor onboarding en
  • een passend opleidingstraject.

 

Uitgangspunten

  • diverse doelgroepen BBL-ers, o.a. kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, carrière-switchers en middelbare scholieren.
  • voorbereiden van zittende medewerkers op de diversiteit van studenten, waaronder zij- instromers, met steeds een andere invulling qua begeleiding/coaching
  • reeds opgedane ervaringen worden gebruikt.

 

Meer weten?

Projectleider Marjella Adriaans: marjella.adriaans@gmail.com