Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Transmurale zorg is niet vanzelfsprekend. Het vraagt een cultuuromslag in denken en leren en doen van studenten, docenten en medewerkers in de zorg. En het vraagt passende kennis, vaardigheden, competenties en motivatie van (toekomstige) zorgprofessionals.

Transmuraal leren in het MBO en HBO kent uiteenlopende vormen. Van proeftuin tot afstudeeronderzoek, van meeloopdagen en shadowing tot praktijkopdrachten.

Studenten ontplooien tijdens een transmuraal leertraject activiteiten over muren van organisaties heen. Doordat ze zich verdiepen in transmurale samenwerkingsvraagstukken kunnen ze een aanjager zijn voor het gesprek over transmuraal werken binnen een team/afdeling.

 

Leeractiviteiten

Er zijn meerdere transmurale leeractiviteiten beschikbaar:

 

Meer weten?

Projectleider Marjella Adriaans: marjella.adriaans@gmail.com