Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

De partners in de Zorgacademie

Algemeen Bestuur

De bestuurders van de aangesloten instellingen ontmoeten elkaar halfjaarlijks om de doelstellingen, voortgang en begroting te bewaken. Vanuit het algemeen bestuur is er per onderwerp een ambassadeur benoemd.

 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – Anita Wydoodt (voorzitter)
 • GGZ Breburg – Alex de Ridder
 • Amarant – Peter van den Broek
 • De Wever – Chantal Beks
 • Het Laar – Lonneke de Haan
 • Mijzo – Annet Boekelman
 • Thebe – Karin van Esch
 • Avans Hogeschool – Jacomine Ravensbergen
 • ROC Tilburg – Fred van de Westerlaken
 • Transvorm – Koen de Hond


Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur treft elkaar regelmatig en zorg voor continue sturing op resultaten, is eerste aanspreekpunt voor het Leernetwerk en de projectleiding.

 • De Wever – Chantal Beks
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – Anita Wydoodt
 • Avans Hogeschool – Jacomine Ravensbergen


Leernetwerk

Doel: Het Leernetwerk draagt zorg voor kennisuitwisseling op de lopende projecten, maar ook op al (andere) bestaande initiatieven – evt. niet direct verbonden aan de Zorgacademie. Doel is daarbij om bestaande initiatieven te verbreden c.q. aan te sluiten bij wat al werkt en ook te leren van wat niet werkt. Daar kunnen ook regelmatig gastsprekers en experts voor worden uitgenodigd.

 • Amarant – John van Kuijk ( voorzitter) en Paul Raaijmakers
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis – Wilma Jackson en Ron van der Pennen
 • GGZ Breburg – Mieke Heuvelmans en Marieke Clijsen
 • De Wever – Rianne Jasperse en Anja Meeuwesen
 • Het Laar – Jacqueline Broeders
 • Mijzo – Jessie Wagemagers
 • Thebe – Robert van Berkel
 • Avans Hogeschool – Margo van der Put
 • Fontys Hogeschool – Karen Cox
 • ROC Tilburg – Marion Brun en Francé Vermeer
 • Transvorm – Suzanne van den Borne