Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

De partners in de Zorgacademie

Algemeen Bestuur

Doel: vaststellen doelstellingen en begroting, sturen op voortgang, mandateren van dagelijks bestuur.

 •  Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Anita Wydoodt (voorzitter)
 • GGZ Breburg; Alex de Ridder
 • Amarant; Peter van den Broek
 • De Wever, Chantal Beks
 • Het Laar, Lonneke de Haan
 • Mijzo, Annet Boekelman
 • Thebe Karin van Esch
 • Avans Hogeschool Jacomine Ravensbergen
 • ROC Tilburg Fred van de Westerlaken
 • Transvorm Koen de Hond


Dagelijks Bestuur

Doel: continue sturing op resultaten en eerste aanspreekpunt voor het Leernetwerk.

 • De Wever, Chantal Beks
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Anita Wydoodt
 • Avans Hogeschool Jacomine Ravensbergen


Leernetwerk:

Doel: Het Leernetwerk draagt zorg voor kennisuitwisseling op de lopende projecten, maar ook op al (andere) bestaande initiatieven – evt. niet direct verbonden aan de Zorgacademie. Doel is daarbij om bestaande initiatieven te verbreden c.q. aan te sluiten bij wat al werkt en ook te leren van wat niet werkt. Daar kunnen ook regelmatig gastsprekers en experts voor worden uitgenodigd.

 • Amarant; John van Kuijk ( voorzitter) en Paul Raaijmakers
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Wilma Jackson en Ron van der Pennen
 • GGZ Breburg; Mieke Heuvelmans
 • De Wever, Rianne Jasperse en Anja Meeuwesen
 • Het Laar, Jacqueline Broeders
 • Mijzo, Jessie Wagemagers
 • Thebe Robert van Berkel
 • Avans Hogeschool Tina Hoogstraaten
 • Fontys Hogeschool Karen Cox
 • ROC Tilburg Marion Brun
 • Transvorm Suzanne van den Borne


Contactpersonen Focusthema’s

 • Ellen Toet, Avans Hogeschool, voor Behoud en betrokkenheid zorgprofessionals
 • Marjella Adriaans, ROC Tilburg, voor Onderwijsvernieuwing en leven lang leren.
 • Annie Louwers, Transvorm, Programmamanager