Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

De partners in de Zorgacademie

Het dagelijks bestuur

 • Carl Govers (voorzitter), lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg
 • Jacomine van Ravensbergen, lid College van Bestuur Avans Hogeschool
 • Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Chantal Beks, lid Raad van Bestuur De Wever
 • John van Kuijk, directeur Sociaal Domein Amarant Groep
 • Nelleke Vogel, bestuurder a.i. Het Laar
 • Alex de Ridder, lid Raad van Bestuur GGz Breburg

Regiegroep

 • John van Kuijk (voorzitter), directeur Sociaal Domein Amarant Groep
 • Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid
 • Marion Brun, directeur ROC Tilburg School voor Gezondheidszorg & School voor Welzijn
 • Tina Hoogstraaten, directeur Academie voor Gezondheidszorg Avans Hogeschool
 • Robert van Berkel, programmamanager Thebe Leert
 • Fons van de Gevel, locatiemanager De Wever
 • Marion van Beurden, locatiemanager De Schakelring
 • Wilma Jackson, manager Leerhuis Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Kees Vermeulen, manager Bedrijfsvoering Klinieken Cure Centrum Senioren GGz Breburg
 • Paul Raaijmakers, manager Academie en ’t Leercentrum Amarant
 • Monique Kuijpers, strategisch adviseur Transvorm

Deelnemers van de Zorgacademie

Fontys, Avans, ROC Tilburg, ’t Heem, Stichting Maria Oord, Mijzo, Stichting Maasduinen, De Wever, Het Laar, Thebe, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (vestiging St. Elisabeth en vestiging TweeSteden), Amarant Groep, GGz Breburg, Centrale Huisartsenpost Midden-Brabant, Regionale Coöperatie Huisartsen, Stichting Prisma.

De samenwerkingspartners

Zorgnetwerk Midden-Brabant, UWV Werkbedrijf Midden-Brabant, Transvorm, Midpoint.

Gemeenten in Midden-Brabant

Tilburg, Kaatsheuvel/Loon op Zand, Waalwijk, Oisterwijk, Alphen-Chaam, Heusden, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Baarle Nassau.

Samenwerkingsstructuur

De Zorgacademie kent als netwerkorganisatie een structuur met een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en Regievoerders. De deelnemers volgen, monitoren en sturen de ontwikkelingen omtrent het Zorgakkoord in de regio op verschillende niveaus. Twee maal per jaar wordt verantwoording afgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de Zorgacademie, die hiertoe wordt aangevuld met een afvaardiging van wethouders uit de gemeenten in Midden- Brabant.

Daarnaast zijn onder leiding van de regievoerders van de Zorgacademie twee projectleiders aangesteld die de uitwerking en implementatie in samenwerking met betrokken partijen organiseren.