Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

De partners in de Zorgacademie

Bestuur

 • Anita Wydoodt (voorzitter), lid Raad van Bestuur Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Fred van der Westerlaken, lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg
 • Jacomine van Ravensbergen, lid College van Bestuur Avans Hogeschool
 • Chantal Beks, lid Raad van Bestuur De Wever
 • John van Kuijk, directeur Sociaal Domein Amarant Groep
 • Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar
 • Alex de Ridder, lid Raad van Bestuur GGz Breburg

Regiegroep

 • John van Kuijk (voorzitter), directeur Sociaal Domein Amarant Groep
 • Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid
 • Marion Brun, directeur ROC Tilburg School voor Gezondheidszorg & School voor Welzijn
 • Tina Hoogstraaten, directeur Academie voor Gezondheidszorg Avans Hogeschool
 • Robert van Berkel, programmamanager Thebe Leert
 • Anja Meeuwesen, clustermanager De Wever
 • Marion van Beurden, clustermanager De Schakelring
 • Wilma Jackson, manager Leerhuis Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Ron van der Pennen, organisatorisch manager Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Mieke Heuvelmans, manager HR GGz Breburg
 • Paul Raaijmakers, manager Amarant academie
 • Suzanne van den Borne, strategisch adviseur Transvorm

Deelnemende organisaties

Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, ROC Tilburg, Mijzo, De Wever, Het Laar, Thebe, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Amarant, GGz Breburg.

De samenwerkingspartners

Transvorm, Zorgnetwerk Midden-Brabant, Midpoint.