Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Transmurale zorg is niet vanzelfsprekend. Het vraagt een cultuuromslag in denk en leren en doen van studenten, docenten en medewerkers in de zorg. En het vraagt passende kennis, vaardigheden, competenties en motivatie van (toekomstige) zorgprofessionals.

Transmuraal leren in het MBO en HBO-onderwijs kent uiteenlopende vormen. Van proeftuin tot afstudeeronderzoek, van meeloopdagen en shadowing tot praktijkopdrachten. De bedoeling is dat studenten tijdens een transmuraal leertraject activiteiten ontplooien over muren van organisaties heen. Doordat ze zich verdiepen in transmurale samenwerkingsvraagstukken kunnen studenten een belangrijke aanjager zijn voor het gesprek over transmuraal werken binnen een team/afdeling.

 

 Welke transmurale leeractiviteiten zijn er?

In het najaar 2017 is het vierjarig RIF-traject Transmuraal kijken, leren én doen! gestart. Met subsidie uit het Regionaal InvesteringsFonds is een breed scala aan activiteiten opgepakt waaronder:  samenwerking tussen zorginnovatiecentra in een zorginnovatienetwerk en transmurale proeftuinen.  
Op deze website delen we best practices uit het programma voor ieder die aan de slag wil met transmurale leeractiviteiten.