Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Wat is de Zorgacademie?

De Zorgacademie is een netwerkorganisatie van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid, die via diverse projecten werken aan een toekomstbestendige zorgsector. De samenwerking tussen de student, de beroepskracht, de zorgvrager, zijn familie en ervaringsdeskundigen is voor de Zorgacademie een belangrijke voorwaarde voor het slagen van deze missie.

De Zorgacademie wil in partnerschap van zorg en onderwijs, vanuit een gezamenlijke bestuurlijke ambitie, op het snijvlak van zorg en onderwijs het verschil maken op de arbeidsmarktproblematiek.

Missie:
De Zorgacademie Midden-Brabant geeft leiding aan en realiseert oplossingen voor de arbeidsmarkt problematiek in partnership van zorg en onderwijs.

Visie:
De oplossingen die de Zorgacademie Midden-Brabant realiseert, richten zich op de volgende thema’s:
– Onderwijsvernieuwing en een leven lang leren
– Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals
– Sociale en technologische innovatie

De focus ligt hierbij op doelstellingen op het snijvlak van onderwijs en zorg, want dat is wat de partners van de Zorgacademie Midden-Brabant verbindt.
Gezamenlijke waarden bij de samenwerking binnen de Zorgacademie zijn:
– partnerschap tussen zorg en onderwijs (in plaats van klant-leverancier)
– onderling vertrouwen
– resultaatgericht

Partnerschap
Zorg en onderwijs hebben elkaar nodig. Een klant-leveranciersrelatie doet geen recht aan de uitdagingen waar de zorg voor staat. Zowel in de regiegroep als op bestuurdersniveau is co-creatie het adagium.

Onderling vertrouwen
Door het bestaan van de Zorgacademie Midden-Brabant is het onderling vertrouwen gegroeid. Er is meer begrip over een weer voor elkaars ‘werelden’. Onderling vertrouwen is het vaste fundament om samen het verschil te maken.

Resultaatgericht
Gezamenlijk resultaten boeken: daar mag meer focus op de komende vijf jaar. Doelen stellen, aan de slag, en sturen op resultaat. Dat vraagt om goed samenspel tussen bestuurlijk en strategisch/tactisch niveau.