Marjolein de Leeuw en Veronique Holtmaat (regievoerders De Zorgacademie)

“Trots op samenwerking tussen zorg en onderwijs”

Marjolein de Leeuw en Veronique Holtmaat (regievoerders De Zorgacademie)

Op deze site vindt u een aantal verhalen over de stappen die we met elkaar binnen Zorgacademie Midden-Brabant de afgelopen tijd hebben gezet. Zorginstellingen en onderwijs werken nauw samen, spreken dezelfde taal en weten elkaar snel te vinden.

Social innovation

“Ik ben trots op deze samenwerking”, zegt Marjolein de Leeuw. “Bovendien zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve aanpakken. Dat doen we om aankomende zorgverleners goed voor te bereiden op hun toekomstige werk én huidige medewerkers te behouden voor de zorg. Want de zorg verandert snel. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Zorgprofessionals moeten in staat zijn om in te spelen op deze vraag en familie en netwerk weten te betrekken bij de zorg. Dat vraagt om een andere aanpak bij het opleiden van huidige en nieuwe zorgprofessionals. De Zorgacademie speelt hierop in en vormt een creatieve proeftuin.”

Samen met studenten, patiënten en cliënten

Veronique Holtmaat vult haar aan: “Hier ontmoeten docenten, werkbegeleiders en in de nabije toekomst ook studenten en patiënten en cliënten elkaar. Soms fysiek, maar vaak ook virtueel. Iedereen mag inbrengen wat hij of zij nodig heeft én kan bieden. We maken gebruik van nieuwe technologieën en sluiten aan op wat zorgcliënten nu en in de toekomst nodig hebben. Binnen De Zorgacademie worden ook ervaringen gedeeld. Samen bepalen we zo wat nodig is om ook in de toekomst goede zorg te verlenen en ontvangen. Het is bijzonder dat we in Midden-Brabant deze kans krijgen.”

Op onze site lees je verhalen van mensen die al actief zijn binnen Zorgacademie Midden-Brabant. Ben je nieuwsgierig en wil je meedenken over verbeteringen in het zorg-onderwijs? Laat het ons weten. Je bent van harte welkom!

GDPR