Over De Zorgacademie

De Zorgacademie wil in partnerschap van zorg en onderwijs, vanuit een gezamenlijke bestuurlijke ambitie, op het snijvlak van zorg en onderwijs het verschil maken op de arbeidsmarktproblematiek.

 

Missie en visie

De Zorgacademie Midden-Brabant geeft leiding aan en realiseert oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek in samenwerking van zorg en onderwijs.

De oplossingen die de Zorgacademie Midden-Brabant realiseert, richten zich op:

  • onderwijsvernieuwing en een leven lang leren;
  • behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals;
  • sociale en technologische innovatie.

We doen dat op het snijvlak van onderwijs en zorg, want dat is wat ons Brabant verbindt. Gezamenlijke waarden zijn:

  • partnerschap tussen zorg en onderwijs;
  • onderling vertrouwen;
  • resultaatgerichtheid.

Partnerschap

Zorg en onderwijs hebben elkaar nodig. Een klant-leveranciersrelatie doet geen recht aan de uitdagingen waar de zorg voor staat. Zowel in de regiegroep als op bestuurders niveau is co-creatie het adagium.

Onderling vertrouwen

Door het bestaan van de Zorgacademie Midden-Brabant is het onderling vertrouwen gegroeid. Er is meer begrip voor elkaars wereld. Onderling vertrouwen is het fundament om samen het verschil te maken.

Resultaatgericht

Gezamenlijk resultaten boeken: daar richten we de aandacht op in de komende vijf jaar. Doelen stellen, aan de slag gaan en sturen op resultaat. Dat vraagt om goed samenspel tussen bestuurlijk en strategisch/tactisch niveau.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR