Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Hoe zorgen we ervoor dat het deeltijdpercentage onder zorgprofessionals toeneemt? Veel bij de Zorgacademie aangesloten instellingen zijn zich zelfstandig aan het oriënteren of nemen individueel deel aan een traject met Het Potentieel Pakken (HPP). Ook in gezamenlijkheid ontwikkelen we een aantal regionale aanpakken.

Waarom

Het verhogen van de deeltijdfactor helpt om de groeiende arbeidstekorten in zorg en welzijn op te lossen. Zorgprofessionals werken gemiddeld 23,6 uur per week, dat is lager dan het Nederlandse gemiddelde. De helft van de vrouwelijke zorgmedewerkers werkt zelfs minder dan 25 uur per week. Meer uren werken levert directe een substantiële bijdrage aan de arbeidsmarktkrapte. Het begint met de bewustwording over het huidige of toekomstige te werken deeltijdpercentage, zowel van de huidige als van de aankomende zorgprofessionals.

Wat

Dit jaar ondernemen we twee regionale acties:

 • we zetten met alle deelnemende zorginstellingen een Leergang Deeltijdfactor op;
 • we nodigen studenten uit voor een sessie om met hen het belang van het deeltijdpercentage met aankomende zorgprofessionals te bespreken.

Doel

In 2023 werken we ernaar toe dat iedere zorgprofessionals het aantal uur werkt wat hij/zij graag wil werken. Waarbij we bestaande initiatieven delen en deelnemende instellingen van elkaar leren.

Hoe

We organiseren een werksessie voor de leden van het Leernetwerk die betrokken zijn bij het onderwerp deeltijdfactor. Tijdens deze bijeenkomst delen we eigen initiatieven en bespreken we hoe deze initiatieven bijdragen aan het bereiken van de regionale doelstelling.
Voor de actie gericht op studenten, bespreken de onderwijsinstellingen hoe ze binnen het curriculum ruimte kunnen creëren voor het gesprek over het deeltijdpercentage van aankomende zorgprofessionals.

Gerealiseerd

 • Bootcamp Het Potentieel Pakken en werksessies deeltijdfactor verhogen (verslag)
 • Verkenning onderwijs: gesprek studenten over deeltijdfactor

Vooruitblik

 • 13 maart: Leergang deeltijdfactor
 • Q1 Inventarisatie mogelijkheden sessies studenten

Regievoerders

 • Anja Meeuwesen, clustermanager, De Wever
  Rianne Jasperse, manager HRM, De Wever
  Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool

Ambassadeur

 • Alex de Ridder, lid raad van bestuur, GGz Breburg

Meer weten?

 

 

 

Ellen Toet, projectleider
e.toet1@avans.nl

 

Volg ons op LinkedIn voor actuele ontwikkelingen