Interprofessioneel samenwerken

De professional (in opleiding) werkt met cliënten die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en ondersteuningsplan werken meerdere zorgprofessionals samen op verschillende niveaus. Dit vraagt om onderwijs gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, waarbij de nadruk ligt op interprofessionele samenwerking.

 

Waarom

Interprofessioneel samenwerken over lijnen en domeinen heen is volop in ontwikkeling. Dit omvat meer dan het ‘warm’ overdragen van zorg van de ene zorgverlener naar de andere. Het vraagt om kijken door een interdisciplinaire bril. Daarvoor zijn transmurale vaardigheden nodig.

Het RIF-project Transmuraal leren, werken en doen heeft ons onder meer geleerd dat effectief samenwerken niet altijd vanzelfsprekend is en dat professionals in opleiding dit niet vanzelf leren tijdens hun opleiding. Er zijn specifieke leeractiviteiten nodig gericht op de interprofessionele werkcontext en de bijbehorende competenties.

Wat

We willen het onderwijs (mbo, hbo, bol en bbl) meer toekomstgericht maken door meer ruimte te creëren in het curriculum voor de benodigde kwalificaties voor de toekomst. We richten ons in eerste instantie op twee acties:

 • het ontwikkelen van een regionaal keuzedeel (mbo) en minor (hbo) interprofessioneel werken in zorg en welzijn;
 • het doorontwikkelen van de RIF-toolkit met ontwerpprincipes en werkvormen interprofessioneel samenwerken vormgeven in een toolkit/werkvormenboek.

Doel

 • Het gedachtegoed van interprofessioneel samenwerken wordt  structureel verankerd binnen de opleidingen van het reguliere onderwijs.

Hoe

 • We starten met een gezamenlijke verkenning voor het ontwikkelen van een keuzedeel/minor interprofessioneel werken in zorg en welzijn.
 • We maken een inventarisatie van bestaande ontwerpprincipes en werkvormen interprofessioneel samenwerken, we ontwikkelen deze door en werken ze uit en ontsluiten ze regionaal door middel van een toolkit/werkvormenboek.

Lopend

 • Onderzoek naar toolkit Interprofessioneel samenwerken van Tranzo, University Tilburg.
 • Gesprekken met curriculumcommissies (hbo) en opleidingsontwerpers (mbo).

Regievoerders

 • Wilma Jackson, manager HR en Leerhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Margo van der Put, directeur Academie Welzijn en Gezondheid Den Bosch, Avans Hogeschool

Ambassadeurs

 • Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar
 • Annet Boekelman, bestuurder Mijzo

Meer weten?

Marjella Adriaans, projectleider
madriaans@roctilburg.nl

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR