Onderwijsvernieuwing en Leven lang ontwikkelen

Om de arbeidsmarkt in zorg en welzijn toekomstbestendiger te maken, dient het onderwijs meer toekomstgericht te worden ingericht. Educatie gericht op interprofessionele samenwerking en een bredere, regionale instroom zijn de speerpunten waar wij aan werken.

 

Langetermijnambitie

Doel is het onderwijs (mbo, hbo, bol en bbl) meer toekomstgericht in te richten, aansluitend bij de benodigde kwalificaties voor de toekomst. Door dit meer in gezamenlijkheid op te pakken, zal er ook (nog) meer en breder opgeleid kunnen gaan worden. Door middel van verschillende projecten werken we toe naar de opzet van een gezamenlijk opleidingshuis c.q. leerhuis voor zowel studenten als huidige medewerkers. Onze langetermijnambitie is te komen tot een regionale poule van zowel studenten als pas gediplomeerden die breed c.q. flexibel ingezet kunnen worden in de regio. Dit zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het opleiden (leerklimaat) én het behoud van (pas) gediplomeerde medewerkers.

Projecten

Kennismakingsprogramma Zorg en Welzijn
We hebben een 10-weeks oriëntatietraject ontwikkeld om geïnteresseerden in zorg en welzijn de diversiteit aan werkvelden en passende bbl-opleidingen te laten ervaren. In het Kennismakingsprogramma Zorg en Welzijn werken werkgevers, opleiders, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen om een duurzame ingang naar regionale (zij-) instroomtrajecten te creëren.
Lees meer

Interprofessionele samenwerking
De professional (in opleiding) werkt met cliënten die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en ondersteuningsplan werken meerdere zorgprofessionals samen op verschillende niveaus. Dit vraagt om onderwijs gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, waarbij de nadruk ligt op interprofessionele samenwerking.
Lees meer

Regievoerders

  • Wilma Jackson, manager HR en Leerhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
  • Margo van der Put, directeur Academie Welzijn en Gezondheid Den Bosch, Avans Hogeschool

Ambassadeurs

  • Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar
  • Annet Boekelman, bestuurder Mijzo

Meer weten?

Marjella Adriaans, projectleider
madriaans@roctilburg.nl

 

Volg ons op LinkedIn voor actuele ontwikkelingen  

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR