Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals

Werken aan het behoud en de betrokkenheid van zorgprofessionals kan op vele manieren. Denk aan een modern en regionaal werkgeverschap dat de zorgprofessional faciliteert en tot zijn recht laat komen en een omgeving creëert waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt.

 

Langetermijnambitie

Er kan op veel manieren gewerkt worden aan het behoud en de betrokkenheid van zorgprofessionals. Denk aan het verder vormgeven van modern werkgeverschap. Bij het ontwikkelen van onze samenwerkingsprojecten hebben we als langetermijnambitie de invulling van regionaal werkgeverschap voor ogen.

Projecten

Persoonlijke ontwikkeling
Om de ingrediënten voor modern regionaal werkgeverschap te definiëren, starten we bij de behoeften van de zorgmedewerkers (van de toekomst). In 2022 hebben we verkend hoe bij- en nascholingsactiviteiten in zorg en onderwijs vorm krijgen bij de betrokken organisaties, waar kansen liggen qua samenwerking en waar we van elkaars ervaringen kunnen leren. De resultaten vormen mede de input voor het overkoepelende pilotproject Behoud & Betrokkenheid.

Behoud & Betrokkenheid
Hoe behouden we zorgprofessionals voor het zorgdomein? Met het pilotproject Behoud & betrokkenheid geven we medewerkers zicht op de verschillende loopbaanmogelijkheden die zij hebben. Keuzes kennen, hebben en maken, draagt bij aan het blijven met zoveel mogelijk plezier zo lang mogelijk in de zorg werkzaam blijven. Als de pilot succesvol is, wordt het project verder uitgewerkt voor het onderwijs. Het zou zelfs kunnen worden ingezet in andere Brabantse regio’s. We maken, waar mogelijk en gewenst, gebruik van voorbeelden uit andere regio’s.
Lees meer

Deeltijdfactor
Hoe zorgen we ervoor dat het deeltijdpercentage onder zorgprofessionals toeneemt? Veel bij de Zorgacademie aangesloten instellingen zijn zich zelfstandig aan het oriënteren of nemen individueel deel aan een traject met Het Potentieel Pakken (HPP). In gezamenlijkheid ontwikkelen we een aantal regionale aanpakken.
Lees meer

Behoud studenten en zorgprofessionals
Een goede stage- en inwerkperiode voor studenten en nieuwe werknemers zijn van groot belang, met een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk. In 2022 hebben we aansluiting gezocht bij het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals van Transvorm.

Regievoerders

  • Anja Meeuwesen, clustermanager, De Wever
  • Rianne Jasperse, manager HRM, De Wever
  • Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool

Ambassadeurs

  • Alex de Ridder, lid raad van bestuur, GGz Breburg

Meer weten?

Willem de Beer, projectleider
w.d.beer@dewever.nl

 

 

Volg ons op LinkedIn voor actuele ontwikkelingen  

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR