Behoud & Betrokkenheid

Hoe behouden we zorgprofessionals voor het zorgdomein? Met het pilotproject Behoud & Betrokkenheid geven we medewerkers zicht op de verschillende loopbaanmogelijkheden die zij hebben. Keuzes kennen, hebben en maken, draagt bij aan het blijven met zoveel mogelijk plezier zo lang mogelijk in de zorg werkzaam blijven. Als de pilot succesvol is, wordt het project verder uitgewerkt voor het onderwijs.

 

Waarom

Vanuit regionale uitstroomcijfers Midden-Brabant  blijkt dat tussen Q1 2019 en Q1 2022 het externe uitstroompercentage is toegenomen met 1,6: van 8,4% naar 10,0%. De uitstroom naar andere sectoren is met 10% het sterkst gestegen tot bijna de helft van de totale externe uitstroom. Hoewel de helft van deze uitstroom de bestemming ‘pensioen’ of ‘uitkering’ heeft, blijft 50% van de uitstroom beïnvloedbaar. Dit geeft het belang aan om deze groep zorgmedewerkers te informeren over hun loopbaanmogelijkheden en hen vroegtijdig te stimuleren keuzes te maken waardoor zij behouden blijven voor de zorg.

Wat

Het pilotproject is opgebouwd rondom een aantrekkelijke poster die op verschillende plekken bij deelnemende instellingen in de koffiekamers hangt. De poster laat de medewerkers zien welke vijf loopbaanmogelijkheden er zijn en hoe zij zelf de regie over hun loopbaan in zorg en welzijn kunnen pakken. Per keuze leidt een qr-code de medewerker naar een digitale pagina met informatie over hoe hun werkgever hen verder kan helpen.

Gerealiseerd in 2023

 • Koersaanpak besproken met alle instellingen.
 • Werksessies met designteam en met communicatieteam.
 • Inhoudelijke sessie met onderwijsinstellingen georganiseerd over Ik wil leren
 • 18 september: lancering Loopbaankruispunt.nl.
 • Evaluatie eerste tien weken.

Aanpak 2024

 • Evaluatie opgehaalde data loopbaankruispunt.nl.
 • Besluit over voortgang pilotproject.
 • Bij voortgang: uitbreiden zorgorganisaties.

Regievoerders

 • Anja Meeuwesen, clustermanager, De Wever
 • Rianne Jasperse, manager HRM, De Wever
 • Karen Cox, directeur Fontys Hogeschool

Ambassadeur

 • Alex de Ridder, lid raad van bestuur, GGz Breburg

Meer weten?

Willem de Beer, projectleider
w.d.beer@dewever.nl

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR