Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant

info@zorgacademie-mb.nl

De zorgsector verandert in rap tempo, net als onze kijk op gezondheid en zorg. Om het onderwijs en de beroepspraktijk mee te laten bewegen met deze veranderingen is Zorgacademie Midden-Brabant opgericht.

De Zorgacademie Midden-Brabant geeft leiding aan en realiseert oplossingen voor de arbeidsmarkt. De Zorgacademie bestaat uit GGz Breburg • Amarant • De Wever • Het Laar • Mijzo • Thebe • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis • Avans Hogeschool • Fontys Hogeschool • ROC Tilburg • Transvorm

Onderwijsvernieuwing

De professional (in opleiding) werkt met cliënten die een complexe zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben. Vanuit één visie en ondersteuningsplan werken meerdere zorgprofessionals samen op verschillende niveaus. De cliënt en zijn sociale netwerk hebben daarin een belangrijke stem. De nadruk ligt op interprofessionele samenwerking en het toepassen van theoretische concepten zoals positieve gezondheid, kwaliteit van bestaan, leefstijl, participatie en samenwerken in de triade van de cliënt.

Behoud

Op het snijvlak van onderwijs en zorg werken we aan een modern en regionaal werkgeverschap: dat de zorgprofessional faciliteert en tot zijn recht laat komen en een omgeving creëert waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt.

Innovatie

Het verhogen van instroom in opleidingen en verminderen van de uitstroom uit de sector zullen nooit genoeg zijn om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Er is meer nodig: anders werken, anders leren en organiseren en de inzet van technologie. Innovatie is een middel om onze missie te bereiken. Daarom zijn sociale en technologische innovatie onderdeel van onderwijsvernieuwing en leven lang leren en van behoud van zorgprofessionals.

We delen kennis binnen een nader uit te werken (digitaal) platform en sluiten waar mogelijk aan bij reeds bestaande initiatieven.