Privacyverklaring Zorgacademie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Zorgacademie Midden-Brabant.

De Zorgacademie respecteert jouw privacy, erkent de behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de manier waarop wij gegevens verwerken. Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van jouw gebruik op onze websites.

Aard en doeleinden van de verwerking

De Zorgacademie registreert gegevens over het gebruik van deze website. We delen deze gegevens met Google Analytics. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik, maar worden daarnaast verwerkt in kwartaalrapportages van de Zorgacademie. De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • je in staat te stellen optimaal gebruik van onze websites te maken;
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de websites bezoeken;
  • met je te communiceren over producten en diensten die interessant kunnen zijn;
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren jouw toestemming hebben gekregen.

Zoals hierboven beschreven, kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we jouw bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vraag te beantwoorden of aan jouw verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij.

Cookieverklaring

Zorgacademie Midden-Brabant beschouwt een adequate beveiliging van jouw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de AVG heb je recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken en eventuele correctie hiervan. Als je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop Transvorm jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via info@zorgacademie-mb.nl.

Als je niet akkoord bent met de manier waarop de Zorgacademie omgaat met jouw persoonsgegevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens verwijderen

Mocht het zo zijn dat je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, stuur ons dan een verzoek om je gegevens te verwijderen via info@zorgacademie-mb.nl. Onderaan onze nieuwsbrieven vind je de mogelijkheid om gegevens aan te passen of om af te melden.

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@zorgacademie-mb.nl.

Stichting Transvorm
Spoorlaan 171 04
5038 CB Tilburg

T 088-1444000
E info@transvorm.nl

GDPR