Kennismakingsprogramma

Met het Kennismakingsprogramma Zorg en Welzijn ontdekken geïnteresseerden in zorg en welzijn in tien weken tijd de diversiteit aan werkvelden en passende bbl-opleidingen. Dit regionaal transmuraal oriëntatieprogramma biedt een duurzame ingang naar regionale (zij-) instroomtrajecten. Dit doen we door mensen goed te begeleiden in hun keuze voor de juiste werkgever en werkveld. 

 

Waarom

De huidige instroom is onvoldoende om de sterk stijgende vraag naar medewerkers in zorg en welzijn op te vangen. De huidige tekorten worden alleen maar groter. Daarom kunnen we ons niet veroorloven om (potentieel) aanbod onbenut te laten. De instroom van nieuwe studenten in zorg en welzijn op peil houden vraagt om extra inspanning. We moeten op zoek naar andere doelgroepen en we moeten investeren in de juiste begeleiding aan nieuwe studenten.

Wat

Met het oriëntatieprogramma hebben we een toeleidingstraject gerealiseerd, gericht op brede kennismaking met zorg en welzijn en het leer/opleidingslandschap. Deelnemers krijgen voorlichting over onder meer communicatie en reflectievaardigheden, positieve gezondheid, balans werk-privé en financiën. Deelnemers die het 10-weekse programma succesvol doorlopen, kunnen een weloverwogen keuze maken voor een werkgever en een passend bbl-opleidingstraject.

Gerealiseerd in 2023

 • Twee 10-weekse kennismakingsprogramma’s afgerond, met als resultaat:
  • programma 1: acht gecertificeerden, van wie zes gematcht;
  • programma 2: zes gecertificeerden, van wie vier gematcht;
  • programma 3: zes deelnemers (programma loopt nog).
 • Rapportcijfer dat de deelnemers het programma gaven: 8.
 • Onderzoek wijst uit dat er geen behoefte is voor een versnelde toeleiding op hbo-niveau.

Aanpak 2024

 • Doorlopende wervingscampagne, gekoppeld aan ‘Ontdekdezorg. Zoals we dat in Brabant doen’.
 • Meer inzetten op werkveldpartners voor communicatie en werving.
 • We breiden het aantal werkveldpartners uit.
 • We verkennen nieuwe potentiële doelgroepen.
 • We borgen het programma in bestaande regionale structuren.
 • Drie startmomenten: januari, april en oktober.

Regievoerders

 • Wilma Jackson, manager HR en Leerhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Margo van der Put, directeur Academie Welzijn en Gezondheid Den Bosch, Avans Hogeschool

Ambassadeurs

 • Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar
 • Annet Boekelman, bestuurder Mijzo

Meer weten?

Marjella Adriaans, projectleider
madriaans@roctilburg.nl

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR