Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Doel: Het Leernetwerk draagt zorg voor kennisuitwisseling op de lopende projecten, maar ook op al (andere) bestaande initiatieven – evt. niet direct verbonden aan de Zorgacademie. Doel is daarbij om bestaande initiatieven te verbreden c.q. aan te sluiten bij wat al werkt en ook te leren van wat niet werkt. Daar kunnen ook regelmatig gastsprekers en experts voor worden uitgenodigd.

 • John van Kuijk ( voorzitter) en Paul Raaijmakers, Amarant
 • Wilma Jackson en Ron van der Pennen,Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Mieke Heuvelmans en Marieke Clijsen, GGz Breburg
 • Rianne Jasperse en Anja Meeuwesen, De Wever
 • Jacqueline Broeders, Het Laar
 • Jessie Wagemakers, Mijzo
 • Robert van Berkel, Thebe
 • Margo van der Put, Avans Hogeschool
 • Karen Cox, Fontys Hogeschool
 • Marion Brun en Francé Vermeer, ROC Tilburg
 • Suzanne van den Borne, Transvorm