Nelinca Verseijl van Schakelring

‘Er ontstaan binnen Zorgacademie Midden-Brabant mooie

matches’

Nelinca Verseijl van De Schakelring

‘Ik durf te zeggen dat er binnen De Zorgacademie mooie matches ontstaan’, vertelt Nelinca Verseijl van ouderenzorgorganisatie Schakelring. ‘Wij werken als instelling plezierig samen met ROC Tilburg. Samen hebben we bijvoorbeeld vier groepen BBL-leerlingen. Dat gaat prima. De lijnen zijn kort en als het nodig is, kunnen we direct bij elkaar binnenlopen om even te overleggen over een leerling of een situatie.’

Optimale ondersteuning en coaching

‘Ik voel me bevoorrecht dat ik mee mag werken aan De Zorgacademie’, zegt Nelinca. ‘We spreken nu nog meer dezelfde taal. Er zit minder ruis in de communicatie. We trekken ook nadrukkelijker op in de gezamenlijke begeleiding van de leerlingen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor hen. Als ik ooit twijfels heb over de houding en het gedrag van een leerling, leg ik meteen contact met ROC Tilburg en gaan we samen het gesprek aan met de leerling. Zo voorkom je aan de voorkant eventuele uitval.’

Een familieavond voor ouders en familie

Er gebeurt nog veel meer. ‘We organiseren nu bijvoorbeeld een familieavond voor de ouders en andere familie van nieuwe leerlingen. Dat blijkt een groot succes: we spelen in op een behoefte. Een BBL-opleiding is toch heel pittig. De leerlingen hebben daarbij –naast onze begeleiding en die van de opleiding- ook ondersteuning nodig vanuit thuis. Tijdens de avond leggen de groepscoach vanuit ROC Tilburg en iemand van ons uit hoe de opleiding in elkaar steekt. Hierdoor vergroten we de draagkracht vanuit de familie. Leerlingen zeiden daarover bijvoorbeeld: Eindelijk weten mijn ouders wat ik doe. Andersom stelt het ons in de gelegenheid om de thuissituatie van elke leerling beter te leren kennen. Hierdoor kunnen wij weer gerichter ondersteuning en coaching bieden.’

Daarnaast roepen instelling en opleiding de eerstejaarsleerlingen in de startperiode nu elke vier weken bijeen voor een aparte meeting. Nelinca: ‘Ze moeten leren leren vanuit de praktijk. Daarbij doen ze ontzettend veel nieuwe indrukken op. Om wat meer rust te creëren, nemen we ze even apart. Daarna draaien ze mee in een regulier groepje voor intervisie.’

 

GDPR