Petra Spapen van St. Elisabeth Ziekenhuis:

‘Wij kunnen veel van anderen leren’

Petra Spapen van St. Elisabeth ZiekenhuisPetra Spapen

‘We werken als ziekenhuis al jaren plezierig samen met het TweeSteden ziekenhuis en opleidingsinstituten als ROC Tilburg, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool’, legt Petra Spapen uit. Zij is coördinator Verpleegkundige Opleidingen van het Opleidings- en Onderzoekscentrum van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Samenwerking

‘Ik zie duidelijk plussen aan de oprichting van De Zorgacademie. Zo is de bestaande samenwerking met onderwijsinstellingen geformaliseerd en geïntensiveerd. Daarnaast is de samenwerking uitgebreid met instellingen uit andere sectoren. Dat is positief omdat wij heel veel van hen kunnen leren. Dat geldt zowel voor de praktijkuitvoering als de manier waarop zij de scholing en de begeleiding van de student vormgeven.’

Op werkbezoek bij de zorginnovatie-afdeling

Petra geeft een praktisch voorbeeld. ‘We brengen binnenkort een werkbezoek aan de zorginnovatie-afdeling van ouderenzorgorganisatie De Wever. Ik ben benieuwd hoe zij de zorg georganiseerd hebben en wat dat voor ons ziekenhuis kan betekenen. Dat is belangrijk, omdat oudere patiënten steeds minder lang in het ziekenhuis verblijven na een ingreep. Nu liggen mensen na een operatie voor een nieuwe heup nog drie dagen in ons ziekenhuis. In de nabije toekomst wordt dat slechts een dag en krijgen ze in een verpleeg- of revalidatiecentrum of in hun eigen huis de zorg om verder te herstellen. Dat betekent dat onze verpleegkundigen precies moeten weten hoe ze de zorg moeten laten aansluiten, zodat de patiënt kan blijven rekenen op veilige en goede zorg.’

Focus binnen de samenwerking

De coördinator ziet nog een plus van De Zorgacademie. ‘Onze focus binnen de samenwerking ligt op het verder verbeteren van het leer- en werkklimaat en de begeleiding van de student, het vergroten van de opleidingscapaciteit en het stimuleren van de doorstroom naar hoger opgeleide verpleegkundigen. Om bijvoorbeeld die doorstroom te bereiken, is ontschotting belangrijk. Binnen ons ziekenhuis hebben we geen functie ‘verpleegkundigen niveau 3’. Dat betekent dat verpleegkundigen binnen ons ziekenhuis feitelijk niet de mogelijkheid hebben om door te groeien. Dankzij de samenwerking met andere instellingen kan dat wel. Zij kunnen al dan niet tijdelijk daar gaan werken en leren en bij een volgende stap naar niveau 4 desgewenst weer bij ons komen werken. Zo behouden we de goede mensen voor de zorg. Dat is belangrijk.’

Nieuwe inspiratie

Voor mij persoonlijk biedt de samenwerking binnen Zorgacademie Midden-Brabant ook nieuwe inspiratie. Ik krijg enorm veel energie en goede zin als ik zie hoeveel nieuwe kansen er ontstaan als je de handen ineen slaat.’

 

GDPR