De visie van Zorgcliënt 2.0 binnen Zorgacademie Midden-Brabant

Zorgcliënt 2.0 vraagt om andere professionals.

De Zorgacademie - De plus voor de mantelzorgerDe sectoren zorg en welzijn staan voor een grote uitdaging. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Steeds vaker zoeken mensen op via internet wat mogelijkheden zijn en waar je het beste terecht kunt. Ook omdat ze zelf meer moeten bijdragen aan het verkrijgen van zorg, zijn ze kritisch. Dit vraagt om een andere rol van de zorg- en welzijnsprofessionals.

Denk bijvoorbeeld aan de ouders van een jong kind dat ziek wordt. Zij gaan op zoek naar informatie en willen afgewogen beslissen of hun kind die behandeling moet ondergaan die de arts voorschrijft. De zorgprofessional neemt hen mee in die zoektocht en doet er alles aan om hen met vertrouwen, in samenspraak met de arts, de juiste keuze te laten maken.

Vraaggericht werken

Zorgprofessionals moeten in staat zijn om vraaggericht te werken. Met andere woorden: kunnen inspelen op de zorgvraag die een patiënt of cliënt heeft. Ook moeten ze relationeel kunnen werken. Dat houdt in dat de professional op een natuurlijke manier en op basis van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect kan communiceren met de patiënt, cliënt en zijn familie of andere mantelzorgers.

Denk hierbij aan een oudere alleenwonende man die moeilijk ter been is en een flinke longontsteking oploopt. Hij heeft zorg en hulp nodig. Samen met zijn vier kinderen bekijkt de zorgprofessional welke zorg nodig is en wie wat kan doen om de man goed te laten herstellen.

Het verbinden van formele en informele zorg

De professional treedt op als een ware verbinder. Iemand die de samenwerking versterkt tussen formele en informele zorgverleners. En bovendien rekening houdt met persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden van de patiënt of cliënt. Daarvoor moet de professional de vraag achter de vraag kunnen achterhalen. En natuurlijk om kunnen gaan met de meest geavanceerde technologische middelen die voor handen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan een jonge vrouw met een beperking die niet zonder haar rolstoel kan. De zorgprofessional kan samen met de cliënt en haar familie achterhalen hoe deze vrouw haar leven wil invullen en wie een bijdrage kan leveren om dat zo goed mogelijk in te vullen. Juist ook technologische middelen en oplossingen kunnen het verschil maken voor deze vrouw.

Binnen Zorgacademie Midden-Brabant bereiden docenten, werkbegeleiders, studenten en patiënten en cliënten zich voor op deze uitdagingen. Samen ontdekken ze hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis, kunde en ervaringen. Benieuwd hoe dat gaat in de praktijk? Lees de verhalen op deze site of in de nieuwsbrief!

GDPR