Marjan van de Meer, docent ROC Tilburg en branchecoördinator VV&T

Marjan van de Meer, docent ROC en branchecoördinator VV&T en AZ“Samenwerking binnen De Zorgacademie werkt aanstekelijk!”

“De plus van De Zorgacademie is voor mij het feit dat de lijntjes van en naar de zorginstellingen kort zijn. En dat we vanuit een gezamenlijkheid werken aan nieuwe structuren,” stelt docente en coördinator Marjan van de Meer. Ze legt uit wat dat in de praktijk betekent.

 We beginnen direct met de praktijk

“We hebben onder meer samen met het werkveld een nieuwe, gezamenlijke introductiemodule opgesteld voor studenten verzorgende Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Voorheen gingen studenten eerst vijf weken naar school en doken dan de praktijk in. Nu integreren we de theorie van school meteen met de praktijk en maken ze door ons gezamenlijk opgestelde opdrachten. Hierdoor weten deze studenten veel beter wat ze te wachten staat. En hebben ze meteen een goed beeld van de patiënt of de cliënt. We laten hen zien welke behoeften en vragen mensen kunnen hebben. Vooral voor zij-instromers is dit een extra ondersteuning. Zij zijn vanuit hun werkervaring bijvoorbeeld niet gewend aan het feit dat je een patiënt of cliënt aanraakt als je hem verzorgt.”

Elkaar uitdagen en prikkelen

“Binnen De Zorgacademie kijk je bij elkaar in de keuken. Ik vind het bijzonder om te ervaren dat docenten, werkbegeleiders en andere professionals zich daarbij kwetsbaar durven opstellen. Dat merken studenten en patiënten en cliënten ook. Zij zien en ervaren dat wij het samen doen. Die samenwerking werkt gewoon aanstekelijk. Je maakt het leuk met elkaar. Iedereen neemt elkaar serieus. Je daagt elkaar uit en prikkelt de ander om een extra stap te zetten. En: niemand wil achterblijven bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen.”

“Voor mij persoonlijk betekent De Zorgacademie ook extra ruimte voor ontwikkeling. Ik werk veel meer vanuit de praktijk en leer van de samenwerking met het werkveld. Bovendien geniet ik van de onderlinge positieve sfeer. We kunnen erg met elkaar lachen.”

GDPR