Marlies Peusens, docente aan de opleiding Verpleegkunde van het ROC Tilburg:

‘Binnen De Zorgacademie samen komen tot goede visie’

Met elkaar meedenken

Voorafgaand aan het overleg met haar collega’s van het ROC en het werkveld, legt Marlies Peusens uit wat voor haar de plus is van De Zorgacademie. ‘We denken echt met elkaar mee. Samen komen we tot een goede, gezamenlijke visie om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het opleidingspakket. Dat is belangrijk.’

Gezamenlijk onderzoek

Marlies geeft een voorbeeld. ‘Het medisch denken verandert steeds. Op dit moment neemt de autonomie van en participatie door de patiënt en cliënt toe. Dat heeft gevolgen voor de zorg die ze ontvangen en wordt omschreven in het zorgleefplan. We willen gezamenlijk onze studenten voorbereiden op deze verandering en leren hen om te gaan met het zorgleefplan. Dit plan biedt de basis voor de zorg van een patiënt en cliënt en stelt de zorgverlener in samenspraak hem op. Een andere insteek voor de invulling van dit plan, vraagt om een andere houding van de zorgverlener. Wij onderzoeken nu gezamenlijk wat dit betekent voor de theorie (zoals het curriculum) en praktijk van de opleiding en begeleiding van de studenten.’

Elkaars producten nog beter leren kennen

De docente noemt nog een plus van De Zorgacademie: ‘Het is ook een ideale mogelijkheid om elkaars producten nog beter te leren kennen en elkaars taal nog beter te leren verstaan. Ook kunnen we activiteiten voor de studenten beter koppelen. We ontmoeten elkaar regelmatig en dan is het makkelijker om samen af te stemmen en samen nieuwe richting te bepalen. Daar profiteren patiënten en cliënten en leerlingen van. En voor ons is het heel uitdagend.’

 

GDPR