Joëlle Tacke, coördinator programmalijn Zorgcliënt 2.0 binnen De Zorgacademie vanuit ROC Tilburg:

‘Alle kans om kennis en ervaring te verknopen en mensen te verbinden’

‘We kijken steeds meer op een andere manier naar de zorg voor patiënten en cliënten’, legt Joëlle Tacke uit. Zij is coördinator programmalijn Zorgcliënt 2.0 binnen De Zorgacademie. ‘Leerden we vroeger dat je moest inspelen op de zorgvraag van een patiënt of cliënt door een oplossing te bieden via een protocol. Nu ga je als zorgverlener veel meer kijken wat de patiënt of cliënt zelf kan en vergroot je de zelfredzaamheid. Je biedt alleen hulp waar het echt niet lukt. Een nieuwe visie die we binnen De Zorgacademie vertalen naar het leerproces.’

Joëlle heeft vanuit haar privésituatie veel ervaring als mantelzorger. ‘Ik had een zus met het Syndroom van Down. Zij woonde zeven jaar in ons gezin met vier kinderen. Wij vonden dat helemaal geen opgave en vonden het heel normaal dat mijn zus gewoon meedraaide en bijvoorbeeld de kinderen uit school haalde. Voor iedereen is het belangrijk om regelmaat in je leven te hebben en iets voor een ander te betekenen. Dat gold ook voor mijn zus. Die ervaring gebruik ik elke dag bij mijn werk binnen De Zorgacademie.’

De coördinator programmalijn Zorgcliënt 2.0 is vanuit De Zorgacademie onder meer betrokken bij het Expertisecentrum Familiezorg. ‘Dit is een samenwerkingsverband waarbij men het principe train-de-trainer gebruikt. Een gastdocent deelt zijn vakkennis met mensen binnen de gezondheidszorg en welzijn die het op hun beurt ook weer delen. Inmiddels zijn we al aan de derde scholingsronde begonnen, die in het teken staat van het voeren van familiegesprekken. Hoe breng je een familie samen om bijvoorbeeld gezamenlijk de zorg voor vader te bespreken en te bezien wie wat kan betekenen. Maar we doen nog veel meer, zoals het organiseren van studiedagen waarbij we kennis en ervaring uit het brede werkveld delen. En we gaan een Expertgroep oprichten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen voor patiënten en cliënten, zoals het terugbrengen van de begeleiding binnen de wmo en de AWBZ.’

Voor Joëlle zit de plus van De Zorgacademie met name in het feit dat er meer wordt samengewerkt. ‘De Zorgacademie biedt ons alle kans om kennis en ervaring te verknopen en mensen te verbinden. Ik ben trots op deze samenwerking!’

GDPR