Sacha van Dijk, opleidingsadviseur TweeSteden ziekenhuis:

“LeerWerkCommunity als proeftuin voor de zorg”

“Doordat we samenwerken bij de opleiding van nieuwe zorgprofessionals, leiden we heel hoog op. Dat heeft als plus dat studenten na hun diploma meteen inzetbaar zijn als beroepsbeoefenaar binnen de zorg”, stelt Sacha van Dijk, opleidingsadviseur van het TweeSteden ziekenhuis.

Sacha is ook betrokken bij de ontwikkeling van de LeerWerkCommunity (LWC) ziekenhuis en is lid van het Innovatieplatform dat de LWC aanstuurt. “De grote plus van de LWC is de enorme inspiratie die hier los komt. Docenten en werkbegeleiders trekken samen op binnen deze proeftuin voor de zorg. Ook de student en patiënt willen we graag betrekken.”

Sacha legt uit waar ze gezamenlijk op in zetten. “De theorie die de basis vormt, is met elkaar afgestemd. De uitdaging is nu het maken van de koppeling naar de praktijk. Die krijgt binnen het LWC steeds meer vorm. Dat geeft wel eens wat wrijving, maar doordat iedereen mag meedenken en -beslissen, ontstaat er echt draagvlak. Samen formuleren we doelen en ontwikkelen we daarbij een plan van aanpak met het benoemen van rollen en verantwoordelijkheden én acties om uitval tegen te gaan . Een belangrijke plus is daarbij het feit dat er binnen de LWC allemaal mensen meewerken die weten hoe het in de praktijk werkt.”

Sacha benoemt ook de plus van De Zorgacademie als geheel. “De Zorgacademie brengt ons samen, creëert meer begrip tussen mensen en helpt om gezamenlijk duidelijke doelstellingen te bepalen én daarbij praktische oplossingen te bedenken. Een samenwerking die ten goede komt aan onderwijs en zorg en in het bijzonder de patiënten voor wie we ons inzetten.”

GDPR