Pieter Hermsen, lid van de Stuurgroep van De Zorgacademie:

‘‘Samen kwantiteit en kwaliteit van verplegend personeel op niveau houden’’

“Daar waar we elkaar voorheen beconcurreerden om goed opgeleid personeel te krijgen, kiezen we binnen De Zorgacademie bewust voor samenwerking”, stelt Pieter Hermsen, bestuurder van ouderenzorginstelling Maasduinen en lid van de Stuurgroep van De Zorgacademie.

“Zorgpartijen en onderwijs hebben de handen ineen geslagen om samen de kwantiteit en kwaliteit van verplegend personeel op niveau te houden. Dit voelen we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedeeld belang, waarbij we elkaar vinden op thema’s. We maken gebruik van de beschikbare technologie en spelen in op nieuwe inzichten ten aanzien van behoeften en eisen van patiënten en cliënten. En als het nodig is, kunnen we daarbij ook maatwerk bieden”, legt Hermsen uit.

Hij vervolgt: “Voor studenten biedt De Zorgacademie ook meer mogelijkheden om carrière te maken binnen de zorg. Ze worden nu breed opgeleid en doen in drie werkvelden ervaring op tijdens hun opleiding. Dat vergroot voor studenten de mogelijkheden om na hun studie aan de slag te gaan binnen de zorg én op termijn door te groeien of over te stappen naar een andere werkgever binnen de zorg. En als werkgevers behouden wij ze in ieder geval voor de zorg.”

Daar zit volgens Hermsen ook de plus van De Zorgacademie voor de totale zorg. “Alleen door deze gezamenlijke aanpak hebben we een antwoord op de grote uitval van jongeren tijdens hun zorgopleiding. Nu stopt de helft voortijdig. Dat moet en kan anders. Binnen De Zorgacademie zetten we in op innovatieve en creatieve leerstijlen en –concepten. Dat maakt het leren leuker en inspireert studenten, docenten en werkbegeleiders én daar profiteert uiteindelijk ook de patiënt van. Daar draag ik graag aan bij.”

GDPR