Anita van der Ham en José Vermeer:

“Samen veilige en stimulerende leeromgeving creëren”

Ze vormen een goed team dat binnen Servicecentrum Het Laar in Tilburg elk jaar een grote groep leerlingen begeleid. Praktijkopleiders José Vermeer en Anita van der Ham. De één met een dijk aan ervaring binnen Het Laar, de ander vanuit ROC Tilburg.

José, die ook betrokken is bij de werkgroep VV&T binnen De Zorgacademie: “We vullen elkaar goed aan. Ik was als leidinggevende toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden als praktijkopleider. Ik volg nu een gerichte opleiding en gebruik in mijn nieuwe opdracht ook mijn brede werkervaring én mijn netwerk binnen en buiten Het Laar.” Anita: “En ik ben helemaal thuis in de wereld van het onderwijs en heb natuurlijk korte lijntjes met het ROC, waar ik nog een paar dagen per week werk. Het feit dat we nu samen staan voor de begeleiding van de leerlingen binnen Het Laar, is een enorm pluspunt.”

José legt uit waarom: “Het is belangrijk dat alle mensen binnen Het Laar hetzelfde voor ogen hebben met de begeleiding van leerlingen. Samen moeten we een veilige en stimulerende leeromgeving creëren, waarbij we allemaal dezelfde aanpak hanteren die aansluit op het onderwijs. Dat creëert duidelijkheid voor leerlingen. Bovendien moeten leerlingen het gevoel hebben dat ze welkom zijn in het team, dat ze mogen leren, vragen mogen stellen én weten aan welke verwachtingen ze moeten voldoen. Om hieraan structuur te geven, hebben we regelmatig overleg met de begeleiders en leidinggevenden op de afdelingen.”

Anita vult haar aan: “Bovendien zorg ik met name voor korte lijntjes met school en spelen we snel in op signalen. Als een leerling bijvoorbeeld hier veel ziek is en op school niet, gaat één van ons zo snel mogelijk het gesprek aan en proberen we te achterhalen wat er niet goed gaat. Daardoor verkleinen we de kans op uitval.”

José: “We zijn nu een jaar bezig en ik ben trots op de stappen die we hebben gezet. Zo hebben we scholing voor werkbegeleiders geïntroduceerd. Zij leren nu waar ze op moeten letten bij de begeleiding van leerlingen.” Anita: “Maar, we zijn er nog niet. We blijven zoeken hoe we de gezamenlijke begeleiding verder kunnen verbeteren. José en ik maken daarbij gebruik van elkaars expertise, ervaring en netwerk én leren zo ook van elkaar. Ook dat is een belangrijke plus!”

GDPR