Domoticalokaal officieel geopend

Maandag 19 augustus vond op de  School voor Gezondheidszorg van ROC Tilburg een mini-conferentie plaats met als thema ‘ zorgtechnologie’. Op het programma stond de officiële opening van het domoticalokaal van de school, een lezing van Evelien Wouters, lector aan de Fontys Paramedische Hogeschool en workshops waarin de ruim 150 aanwezigen uit onderwijs en beroepspraktijk, ervaringen en kennis uitwisselden over techniek in de zorg.

Zorgacademie Midden-Brabant

De conferentie werd geopend door schooldirecteur Marjolein de Leeuw – Reulen, die in haar welkomstwoord aandacht besteedde aan de Zorgacademie Midden-Brabant, een netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de praktijk. De Zorgacademie wil zo een bijdrage leveren aan toekomstbestendige  zorg in de regio Midden-Brabant.

Domoticalokaal

Het domoticalokaal van de School voor Gezondheidszorg is officieel geopend door de Tilburgse wethouder Marjo Frenk. Zij droeg een symbolische sleutel over aan Fred van der Westerlaken,  voorzitter van het College van Bestuur van ROC Tilburg en Pieter Hermsen, bestuurder van Stichting Maasduinen. Het lokaal is gerealiseerd door de Zorgacademie Midden-Brabant. De techniek is geleverd door Detron Healthcare Solutions.

Evelien Wouters ging in haar lezing in op de mogelijkheden van technologie in de zorg en wat dat kan betekenen voor de toekomstige zorgvrager en zorgverlener. Moderne technologie in de gezondheidszorg moet volgens haar gebruikt en ontwikkeld worden vanuit het perspectief van de patiënt, diens omgeving en de zorgverlener. Zij moeten met ideeën komen en aangeven wat zij nodig hebben, zodat techniek dat mogelijk kan maken. Dit vraagt een andere rol van de zorgmedewerker en dat moet in het onderwijs terug te vinden zijn. In het domoticalokaal, waarin allerlei technische snufjes te vinden zijn, krijgt dit gestalte.

GDPR