Huib Geluk, MPU-verpleegkundige bij het TweeSteden Ziekenhuis en docent bij ROC Tilburg

Social media maakt leren krachtig en inspirerend

“Met social media maak je het onderwijs levendig, het versterkt je lessen. Kennis beklijft dan veel beter”, legt Huib Geluk uit. Samen met de andere deelnemers van de 3 LeerWerkCommunities (LWC’s) van De Zorgacademie heeft Huib op 4 oktober deelgenomen aan een workshop social media. Het thema van die dag: hoe kun je met social media het onderwijs en de begeleiding van studenten verbeteren.

Na de workshop is Huib meteen aan de slag gegaan met social media. Zo maakt hij in zijn lessen gebruik van You Tube. “Je kunt daar veel filmpjes vinden van ervaringsdeskundigen, op het gebied van bijvoorbeeld borderline of automutilatie. Op die manier betrek ik patiënten in mijn lessen. Ze zijn dan wel niet lijfelijk aanwezig, maar als alternatief is het heel effectief.” Huib maakt ook lessen in Blendspace, maakt gebruik van Prezi en laat studenten in zijn lessen gebruik maken van internet, bijvoorbeeld voor het opzoeken van informatie bij opdrachten.

Aansluiten bij belevingswereld

“Sinds kort heb ik ook een WhatsApp groep met mijn klas. Dat is makkelijk. Als een student iets te vragen heeft, kan dat via deze app. Als ik een vraag beantwoord, is dat meteen duidelijk voor alle studenten. Dat  werkt heel fijn en goed. Met docenten heb ik overigens ook contact via WhatsApp; we kunnen snel op elkaar reageren, zaken afstemmen en hulp vragen indien nodig.”

Of Huib het dan niet vervelend vindt dat hij ook buiten zijn lessen om vragen krijgt van studenten? “Nee, helemaal niet. Voor studenten houdt studeren niet op als ze het schoolgebouw verlaten. Zij zijn ook ’s avonds en in het weekend bezig met leren en het maken van opdrachten. Door er ook op die momenten als digitale docent voor ze te zijn, sluit ik aan bij hun belevingswereld. Ze hebben dan het gevoel dat ze gezien worden, ook op individueel niveau.”

Binnen de LWC’s is Huib samen met de andere deelnemers aan het onderzoeken hoe social media niet alleen het onderwijs kan ondersteunen, maar ook hoe het gebruikt kan worden in de zorg zelf, dus door het werkveld én door patiënten. U gaat hierover beslist nog meer horen.

GDPR