Corry Aarden, praktijkopleider van Stichting de Volckaert

Binnen de Zorgacademie staat de student centraal

“Studenten centraal stellen. Dat streven we na met de intensieve samenwerking van school en zorgorganisaties,”  legt Corry Aarden uit. “Samen kunnen we sneller inspelen op  problemen en bijsturen daar waar nodig. De student ervaart dat school en praktijk hetzelfde doel hebben, dat we partners zijn in opleiden. Dat is echt een hele grote plus van de Zorgacademie.”

Corry neemt deel aan de LeerWerkCommunity (LWC) VV&T Tilburg. Binnen dit LWC is zij samen met Jose Vermeer, praktijkopleider van Het Laar en met Riet Augustinus en Dianne van Kuijk, docenten van ROC Tilburg de doorlopende leerlijn binnen ons zorgonderwijs aan het onderzoeken. Zij vormen samen één van de werkgroepen binnen dit LWC.

“Wat we doen is leerlingen volgen die doorstromen naar een hoger niveau. Heel concreet: hoe gaat het bijvoorbeeld met leerlingen die met het diploma van de niveau 2 opleiding Helpende Zorg Welzijn instromen in het tweede leerjaar van de niveau 3 opleiding Verzorgende. We vergelijken ze met leerlingen die in het eerste leerjaar van de opleiding Verzorgende gestart zijn. Wat zijn de verschillen in resultaten? Waar kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerling zonder te veel problemen door kan stromen?. Wat gaat in school en in de praktijk goed en wat minder goed? Waar lopen leerlingen tegen aan? Met de antwoorden op deze vragen zijn docenten in gesprek gegaan met leerlingen. Aan hen is gevraagd waarom het goed of minder goed gaat. We moeten niet alleen over leerlingen, maar ook met de  leerlingen praten. Dat past bij onze uitgangspunten. In het onderwijs staat de leerling centraal, zoals op de werkvloer de zorgvrager centraal staat.”

“We zijn klaar met de inventarisatie van de eerste periode. We gaan nu kijken naar  alle studieresultaten, praktijkresultaten en voortgangsgesprekken. Waar zitten de verschillen en wat gaan we daarmee doen. Misschien moeten leerlingen al starten met de voorbereiding als ze nog op de opleiding Helpende zitten? Of moet er een intake komen voor deze groep? Met de resultaten van dit onderzoek gaan we in 2014 een verbeterplan opstellen en dat realiseren.”

GDPR