Jeroen Pijpers, opleidingsfunctionaris bij de Amarantgroep

Samen de uitdaging aangaan

Sinds dit schooljaar volgen studenten van ROC Tilburg, van de opleidingen Verpleegkundige (VP) en Maatschappelijke Zorg (MZ) in een pilot gezamenlijk workshops. De Amarant Academie, Lunet zorg, Prisma en ASVZ verzorgen deze workshops, waarin de studenten een verdieping krijgen in  hun vak. Wekelijks krijgen zij een afwisselend programma met lessen uit de verstandelijke gehandicaptenzorg en de GGZ.

Jeroen: “VP’ers en MZ’ers doen in de praktijk veel dezelfde werkzaamheden, maar de manier van kijken naar de cliënt is anders. Een VP’er richt zich meer op verpleegtechnische taken, terwijl een MZ’er werkt vanuit een begeleidend en ondersteunend cliëntperspectief. Dat deze studenten nu samen in één klas workshops volgen heeft veel voordelen. Er is bijvoorbeeld sprake van kennisdeling, van leren van elkaar. Specifieke kennis en visie vanuit de opleiding kan gedeeld worden. Dat geldt niet alleen voor studenten, ook docenten doen meer samen, trekken meer samen op. Daarnaast halen we studenten naar onze eigen Academie waar ze van ervaren docenten les krijgen. De studenten vinden het leuk om zo nu en dan in een andere omgeving te zijn en te leren.”

Goede studenten

“Werken met mensen met een verstandelijke beperking is de laatste jaren complexer geworden. Het vak van zorgverlener vraagt steeds meer tact en aandacht. Iedereen die in de zorg werkt, moet zich ervan bewust zijn wat zijn of haar gedrag bij de cliënt doet,” vertelt Jeroen. “Als ik kijk naar het niveau en de ontwikkeling van de studenten, waartoe ze in staat zijn, kan ik daar alleen maar enthousiast van worden. Veel studenten lopen in hun schoolperiode al stage bij Amarant om zo het vak beter te leren kennen. Ik ben blij als ik zie dat er goede studenten afstuderen, studenten die een goede vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. We hopen dat de studenten met passie hun vak uitoefenen.”

Samen

Het is noodzaak dat werkveld en onderwijs continue in goed overleg zijn met elkaar. Studenten hebben volgens Jeroen recht op een helder en transparant leerklimaat. “Dat kan alleen als we ons samen verantwoordelijk voelen voor zowel de inhoud van het onderwijs als voor de leerprocessen van de studenten. Als we investeren in overleg. Bovendien zijn praktijk en onderwijs in ontwikkeling. We vernieuwen zeer regelmatig. Daarin moeten we elkaar vinden, op elkaar aansluiten. Dat gaat makkelijker als we met elkaar praten, als we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.”

Samen moeten we de uitdaging aangaan, in de breedste zin van het woord. We willen goed onderwijs leveren en vakkennis overdragen op een aansprekende manier. Daar is deze pilot een goed voorbeeld van.”

GDPR