Denise Morcus, student gezondheidszorgtechnologie bij Avans Hogeschool

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Denise Morcus

Denise Morcus

“Zit zorgtechnologie voldoende in het curriculum van de zorgopleidingen van ROC Tilburg? Hebben studenten als zij hun diploma krijgen voldoende kennis en vaardigheden om in te spelen op de  veranderende zorgvraag? Dat heb ik onderzocht bij de zorgopleidingen van ROC Tilburg,” vertelt Denise Morcus, 3de jaars student Zorgtechnologie bij Avans Hogeschool in Tilburg.

Om antwoord te krijgen op haar vragen, heeft Denise vragen gesteld aan zorgverleners van De Wever, Thebe en Schakelring, aan medewerkers van kenniscentra, en aan docenten en studenten van ROC Tilburg. Daarnaast heeft zij literatuur bestudeerd over trends  rondom de veranderende zorgvraag. Vandaaruit zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Duidelijk is dat zorgtechnologie en alles wat daarbij hoort in het vakkenpakket van studenten hoort te zitten. “Iedereen die in de zorg werkt, krijgt te maken met zorgtechnologie. Daar kunnen we met z’n allen niet meer omheen. Dat begrijpt iedereen. Studenten  hebben daar geen problemen mee. Zij vinden technologie leuk en spannend. Maar, zij kunnen mantelzorgers en zorgvragers niet overtuigen van het nut ervan. Dat moet in de lessen meer naar voren komen, dat studenten het belang van technologie begrijpen en leren hoe dat over te brengen naar anderen.”

Triage

Ook leren triageren moet volgens Denise een belangrijke rol krijgen binnen de opleidingen. Omdat bijvoorbeeld beeldbellen belangrijker gaat worden, moet de zorgverlener op afstand in kunnen schatten wanneer een cliënt hulp nodig heeft.

Maatwerk

“Eén van de conclusies van mijn onderzoek is dat technologie nooit de zorgverlener kan vervangen,” benadrukt Denise. “Er komt wel een andere zorg, taken veranderen. Nu leren studenten op school vooral werken met protocollen en regels. Maar ze moeten leren dat technologie onderdeel uitmaakt van het totale zorgpakket. Ze moeten leren luisteren naar de behoefte van de zorgvrager en bedenken wat technologie daarin kan betekenen. Wat is voor die individuele zorgvrager het beste. Maatwerk dus. Beeldbellen hoef je niet te installeren als de zorgvrager daar geen gebruik van wil maken. Dat is zonde van het geld.”

Lees het eindverslag Zorgtechnologie in de schoolbanken.

GDPR