Quinta Kools en Christel Kuijpers, resp. lector en consultant bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Samen werken en samen leren

Quinta Kools en Christel Kuijpers

“Ik geloof heel sterk in samen werken aan professionalisering, en dat gebeurt bij de LWC’s*,” vertelt Quinta Kools. “Het getuigt van lef om samen voor je  idealen te gaan, om samen te ontdekken en te leren. De LWC’s krijgen binnen de Zorgacademie de ruimte samen onderwijs te ontwikkelen. En daarbij  mag geleerd worden. Dat is mooi.”

Vanuit haar lectoraat ‘professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders’ verricht Quinta flankerend onderzoek rondom de LWC-vorming. Zij krijgt daarbij ondersteuning van Christel Kuijpers.

Bij de start van de LWC’s op 5 maart 2013, hebben de LWC-leden  de collectieve ambitie voor hun LWC bepaald.  “Voor de teamvorming is dat belangrijk. Groepsleden moeten elkaar vinden in een gezamenlijk doel. Dat is de bindende factor van waaruit verder gewerkt kan worden,” vertelt Quinta. “Als je samenwerkt,  moeten er ook afspraken gemaakt worden over hoe je dat doet. Dat kan gaan over elkaars meningen respecteren, hoe je professioneel met elkaar omgaat. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je moet elkaar wel aan kunnen spreken.  Nu we bijna 1 jaar verder zijn, zie je dat de LWC’s daarin echt gegroeid zijn. Dat is leuk om te zien. Leden kennen elkaar beter, willen zaken aanpakken, terwijl men in het begin een meer afwachtende en vragende houding had.”

Christel vult aan: “We zien ook wel worstelingen hoor. Je hebt oude en nieuwe belangen. Als er een nieuw team ontstaat met mensen uit diverse organisaties, dan kan dat weleens op scherp komen te staan. Maar de LWC’s kunnen altijd teruggrijpen op de missie en de doelen die in de eerste bijeenkomst zijn vastgesteld. Dat is fijn, want het is belangrijk dat het proces van samenwerking binnen de LWC’s goed verloopt. Dat is een voorwaarde om te komen tot goed onderwijs.”

Quinta: “Wat ik zo bijzonder vind aan de LWC’s, is dat ze innovatief te werk gaan, dat ze binnen de LWC gezamenlijk antwoorden zoeken voor vraagstukken, zoals hoe leiden we samen de zorgwerknemer van de toekomst op? In de LWC bundelen werkveld en docenten hun krachten. Dat levert nieuwe ideeën op die ook worden uitgevoerd. Met de vinger aan de pols natuurlijk, om er samen van te leren en bij te sturen, zoals de naam LWC eigenlijk al zegt. ”

Quinta Kools heeft de resultaten van  het onderzoek tot aan november op papier gezet.

Lees de stand van zaken onderzoek project zorgacademie

* De Zorgacademie kent 3 leerwerkcommunities (LWC’s):  van het Algemeen Ziekenhuis, van de VV&T regio Waalwijk en van de VV&T regio Tilburg.  In deze LWC’s werken werkveld, vmbo, mbo en hbo intensief samen aan de inhoud van het onderwijs én aan de begeleiding van studenten. Het doel: betere werknemers voor de zorg.  Gezamenlijke verantwoordelijkheid is het sleutelwoord.

GDPR