Marjolein de Leeuw-Reulen en Veronique Holtmaat

“Gezamenlijkheid, daar draait het om”

Veronique Holtmaat en Marjolein de Leeuw2015 is een feit! Natuurlijk kijken we vooruit, maar dit is ook een mooi moment om terug te blikken naar datgene wat de Zorgacademie bereikt heeft. Er is veel werk verricht en veel om trots op te zijn. Uniek is dat medewerkers vanuit de zorg en vanuit het onderwijs daar samen voor hebben gezorgd.  Zij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat is een belangrijke stap in een verbeter- en veranderproces waarin veel successen zichtbaar zijn. Heel bijzonder is ook dat in alle pilots niet alleen het onderwijs en het werkveld betrokken zijn, maar ook zoveel als mogelijk de student en de cliënt en zijn omgeving.

Marjolein de Leeuw-Reulen en Veronique Holtmaat zijn als regievoerders van de Zorgacademie met recht trots op alles wat bereikt is in de afgelopen periode.

Verbeteren en innoveren

“Onderwijsinhoudelijk zijn er prachtige resultaten  bereikt die een blijvend effect hebben door ze structureel in te bedden in het onderwijs ” vertelt Marjolein.  “We hebben concrete projecten aangepakt, die het onderwijs beter en toekomstbestendiger maken. Zo hebben we een ervaringsdeskundigendag waarin onze studenten in gesprek gaan met de zorgvrager. En een geluksdag, waarin studenten wensen van cliënten vervullen. Beide dagen zijn zo succesvol dat we ze structureel ingebouwd hebben in ons curriculum. Het curriculum van de opleiding Verzorgende is aangepast aan het zorgleefplan dat de sector VV&T gebruikt.”

“Een good practice is ook ‘flipping the classroom’, waarbij studenten online, in filmpjes instructie krijgen aangeboden. Die filmpjes maken docenten, studenten, ervaringsdeskundigen en het werkveld samen. In die gezamenlijkheid zit de kracht: ‘flipping the classroom’ gebeurt wel meer in het onderwijs, maar de Zorgacademie betrekt daarin het hele vierkant, dus onderwijs, werkveld, cliënt én student. Dat is echt uniek in Nederland.  Bovendien is voor flipping the classroom een blauwdruk geschreven. Andere onderwijs- en werkveldteams gebruiken die nu ook. Zo hebben de ziekenhuizen de voorbereiding van de BPV geflipt. Onderwijs en werkveld versterken elkaar op deze manier!”

Doorlopende leer- en begeleidingslijnen

De Zorgacademie  werkt  hard aan de realisatie van doorlopende leer- en begeleidingslijnen. Veronique: “Zo schrijft ROC Tilburg mee aan het zorgarrangement van het Vakcollege Tilburg, een vmbo. En samen  verzorgen  zij de intake voor lln die naar het mbo willen. Voor leerlingen die naar de Verpleegkundige Opleiding Ziekenhuizen willen, doet het mbo dat samen met het werkveld Succesvolle leerlingen van die opleiding, kunnen doorstromen naar de hbo-variant en dat in anderhalf jaar afronden.”

“Voor  de begeleiding van de mbo’ers is een heel helder en inzichtelijk voortgangsformulier gemaakt. Docent en praktijkbegeleider vullen dat in en bespreken bevindingen samen. Het werkveld heeft dus een hele duidelijke rol in de begeleiding en beoordeling van studenten gekregen. Dit heeft al geleid tot minder uitval.“

Zorgtechnologie

Ook op het gebied van zorgtechnologie maakt de Zorgacademie grote stappen.  “Onderwijs en werkveld hebben samen lesmateriaal geschreven rondom zorgtechnologie en samen hebben we ook een prachtig domotica-appartement opgeleverd,” vertelt Marjolein. ”Onderwijs en werkveld maken hier gebruik van. Mooi om te zien is dat ook cliëntgroepen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld om te ervaren wat het betekent als je vitaal thuis wilt blijven wonen. Of welke rol domotica kan spelen in een huis voor verstandelijk beperkte kinderen.“

Samen werken en samen leren

De  LeerWerkCommunity’s (LWC’s) van de Zorgacademie richten zich niet alleen op de inhoud van het onderwijs. Er is veel aandacht voor het proces van samen werken en samen leren.

Veronique: “Bij de start van de LWC’s is een gezamenlijk doel bepaald. Dat is de bindende factor van waaruit de groepsleden werken. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit een lectoraat van Fontys Hogescholen. Op basis van de resultaten van teamscans zijn interventies ingezet die de samenwerking verbeteren.  Er is een gezamenlijk werkplan gemaakt waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is. De LWC’s hebben een groeiproces doorgemaakt  naar een goed werkend en lerend team.  Dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Dat bewijzen alle opbrengsten!”

Tot slot

In april 2015 organiseert de Zorgacademie een conferentie waar alle opbrengsten gepresenteerd worden. Ook wordt dan input opgehaald voor nieuwe thema’s. Een datum én een uitnodiging volgen.

GDPR