Creatieve werksessie met de cliënt in beeld

client in beeld 10

De zorg verandert snel. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Zorgprofessionals moeten steeds beter inspelen op deze vraag én familie en netwerk weten te betrekken bij de zorg. Dat vraagt om een andere aanpak bij het opleiden van huidige en nieuwe zorgprofessionals. 

Het vierkant in het DNA van de Zorgacademie

De Zorgacademie speelt hierop in en vormt een innovatief samenwerkingsverband voor zorg en onderwijs. In bijvoorbeeld de LeerWerkCommunities ontmoeten docenten en werkbegeleiders elkaar en werken intensief samen in uiteenlopende projecten. Ze maken daarbij gebruik van nieuwe technologieën en delen ervaringen. Dat loopt goed.  De Zorgacademie wil echter nog een stap verder gaan door ook studenten, patiënten én mantelzorgers in de projecten mee te laten denken en te doen. Dan werkt de visie, denken en handelen vanuit het vierkant: student, cliënt, onderwijs én werkveld, pas echt. Tijdens een creatieve werksessie op donderdag 5 februari ging een groep enthousiaste cliënten/patiënten, ervaringsdeskundigen, studenten, docenten en werkbegeleiders in het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg aan de slag.

Samen gingen ze op zoek naar kansen en ideeën om de student én cliënt zo goed mogelijk te betrekken bij het verbeteren van de zorg. Sessieleider Jacline de Kort van de Fanfabriek zorgde aan het begin van de bijeenkomst voor volop inspiratie en sprankelende voorbeelden. Daarna werkten studenten, cliënten, docenten en werkbegeleiders in ‘vierkante’ groepjes aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en ideeën voor bestaande lopende én nieuwe projecten. Tijdens de middag werkten ze deze verder uit tot concrete plannen in een business canvas. Met veel enthousiasme  presenteerden ze hun ideeën aan de jury, bestaande uit zes cliënten en studenten. Het resultaat was indrukwekkend. Graag geven we u een overzicht van de gezamenlijk uitgewerkte ideeën.

Vanaf dag 1 vanuit het vierkant

De eerste groep presenteert een project om op de eerste lesdag van iedere zorgopleiding kennis te maken, te ervaren en te leren in het vierkant (met alle betrokkenen dus). Denk en handel bij alles wat je doet vanuit het vierkant. Bij tussen- en eindbeoordelingen stelt de docent altijd de vraag hoe de student de patiënt bij de zorg heeft betrokken. Daarbij is er extra veel aandacht voor de sociale vaardigheden, omdat deze belangrijk zijn bij het goed contact maken met de patiënt.

Matchen van talenten

Een ander project is gericht op het matchen van talenten tussen studenten en cliënten. Op een creatieve manier gaat de student op zoek naar zijn eigen talenten, waarna zij ook samen met de cliënt/patiënt op zoek gaan zijn talenten. Hierdoor ontmoeten talenten elkaar, verdiept de zorgrelatie tussen beiden én versterken ze elkaar. 

SOVA interactief

Een derde project richt zich op het inrichten van een interactieve training van sociale vaardigheden. Een externe trainingsdag voor studenten met gastcolleges door ervaringsdeskundigen van Zorgbelang om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Simulatieafdeling

Een vierde project wil een simulatieafdeling realiseren, waarin studenten leren in een veilige, gecontroleerde leeromgeving. Binnen dit project staan ervarings-, kennis- en vaardigheidsleren centraal. De werkgroep wil binnen een veilige setting ervaringsdeskundigen betrekken, deze aanpak verder ontwikkelen en de ervaringen vanuit de ervaringsdeskundigen gebruiken om bijv. de bejegening naar patiënten te verbeteren.  

Verbeteren van familieparticipatie 

Binnen dit project kiest het team ervoor om familie in te zetten als buddy, waarbij er volop aandacht is voor een goede kennismaking met familie van de cliënt. Studenten nemen het initiatief, maken bijvoorbeeld een nieuwsbrief als uitnodiging voor een familiedag. Uiteraard is het hele vierkant betrokken bij de voorbereiding van de dag. Het belangrijkste doel van dit initiatief: zorgen dat de cliënt en zijn familie zich gehoord en gezien voelen.

Dag van de ervaringsdeskundigen

Een zesde projectteam wil dat het werkveld deelneemt aan de ervaringsdeskundigendagen. De School voor Gezondheidszorg organiseert deze dagen, met als doel  dat studenten leren van de verhalen van ervaringsdeskundigen en hun mantelzorgers, dat studenten herkennen wat zij op school hebben geleerd. Door het werkveld te betrekken is het hele vierkant betrokken bij deze manier van leren.

Evaluatie van de zorg mét de cliënt

Het zevende project is gericht op het mede beoordelen van de student door de cliënt door middel van een evaluatie zorg gesprek.  De cliënt kan de student te beoordelen op zijn/haar vaardigheden. De werkbegeleider van de student begeleidt dit gesprek. Docent, student, werkbegeleider en cliënt worden betrokken bij de ontwikkeling van de evaluatie, zodat deze eerlijk en veilig kan verlopen voor iedereen.

De komende tijd houden we jullie op de hoogte van de verdere uitwerking van deze projecten.

 

 

GDPR