Zorgakkoord Midden-Brabant

Een ketenloopbaan in de zorg!

Onze zorgfoto_masterplansector verkeert middenin een grote transformatie. In hoog tempo moeten we met minder mensen meer zorg gaan leveren én de zorgvraag is fundamenteel aan het veranderen. Bovendien is de visie op gezondheid niet langer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Veranderingen waar we binnen de zorgsector in Midden-Brabant op in willen spelen.

De zorgvrager centraal

‘Zorgen dat’ betekent zorgvragers – patiënten en cliënten – ondersteunen in hun omgang met ziekten en beperkingen. Zorgen dat ze hun eigen capaciteiten maximaal kunnen benutten en omstandigheden creëren waarin ze zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen. Kortom: de zorgvrager staat centraal. We hanteren hiervoor het begrip ‘positieve gezondheid’.

Een transmuraal zorgpad

Als gevolg hiervan gaan cliënten en patiënten steeds meer een transmuraal zorgpad lopen. De medewerker gaat hen hierin volgen, en krijgt de kans zich ketenbreed te blijven ontwikkelen. Dit is een antwoord op de veranderingen in de markt. Het betekent tegelijkertijd: nieuwe kansen voor medewerkers.

Ons doel

Om de verandering naar ketenzorg en ketenloopbaan te kunnen maken, hebben gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en het UWV werkbedrijf in Midden-Brabant een Zorgakkoord opgesteld. Daarin staan de volgende doelstellingen:

  1. mobiliteit van medewerkers binnen en buiten de zorgsector stimuleren en toekomstige scenario’s ontwikkelen
  2. toekomstgericht en duurzaam opleiden
  3. voor 2018: 300 werk-naar-werk successen van medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.

De zorgacademie geeft met 18 partners en 2 projectleiders vorm aan de uitvoering van deze doelstellingen, die uitgebreid aan bod komen in het masterplan.

Er is ook een flyer van het Zorgakkoord.

GDPR