Zorgpact Midden-Brabant

30 november 2016 is de Zorgacademie Midden-Brabant erkend als Regionaal Zorgpact Midden-Brabant. Met deze stap sluit ook de regio Midden-Brabant aan bij de Zorgpactbeweging en de vele initiatieven die daarin in de afgelopen tijd zijn opgebloeid.

Regionaal Zorgpact

In de regio Midden-Brabant bestaat de Zorgacademie Midden-Brabant al een aantal jaren. Dit is een samenwerkingsverband van alle zorginstellingen, alle onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs en alle gemeenten in de regio. De Zorgacademie opereert als een netwerkorganisatie, dus zonder veel formele structuren.

Het doel van het Zorgpact is hetzelfde als het doel van de Zorgacademie Midden-Brabant: goede samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau, om samen te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals. Daarom heeft de regio Midden-Brabant besloten zich aan te sluiten bij de landelijke Zorgpact-beweging.

Goed opgeleide zorgprofessionals die een leven lang leren.

Voor het Zorgpact Midden-Brabant is er een actieagenda opgesteld, die overeen komt met de hoofddoelstellingen van de Zorgacademie:

  1. Concrete afspraken tussen zorginstellingen en opleidingsinstellingen over opleiden in de regio. Alle instellingen verbinden zich om een adequaat aandeel te leveren in de opleidingsbehoefte en de opleidingscapaciteit.
  2. Ontwikkelen van medewerkers. Zorgprofessionals die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook bereid zijn en in staat gesteld worden om een leven lang te leren. Dus niet alleen instroom maar ook doorstroom.
  3. Verbeteren en optimaliseren van leer- en zorgpraktijk. In LeerWerkCommunities ontmoeten medewerkers vanuit de opleidingen en de zorginstellingen elkaar op werkvloerniveau. Samen werken zij aan verbeteringen en optimalisering van de dagelijkse praktijk.
  4. Werken aan innovaties, zowel in onderwijsprogramma’s als in de ontwikkeling van medewerkers. We hebben veel aandacht voor transmuraal opleiden, waarbij zowel studenten als medewerkers over de grenzen van de branches heen worden opgeleid, zodat zij goed kunnen inspelen op het ketenzorgpad van patiënten en cliënten.

Over het landelijke Zorgpact

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg en welzijn werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan. Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet Rutte

Meer weten?

Voor vragen over het regionale Zorgpact Midden-Brabant kunt u contact opnemen met één van beide projectleiders:

Henk Hendrix, tel. 06 5429 5701, hhendrix@zorgacademie-mb.nl

Marloes van der Poel, tel. 06 1076 1536, mvdpoel@zorgacademie-mb.nl

GDPR