Werkconferentie Innovatieve Leerafdelingen

werconferentie-za

Op 1 december heeft op locatie bij Behandelcentrum de Hazelaar een regionale werkconferentie plaatsgevonden met het thema Innovatieve Leerafdelingen.

Medewerkers van De Wever en het ETZ hebben op interactieve wijze hun kennis en ervaring omtrent best practices met innovatieve leerafdelingen gedeeld met de deelnemers.

Het idee voor de werkconferentie is ontstaan vanuit het regionale netwerk van HR – en opleidingsprofessionals omdat veel organisaties een tekort kennen aan verpleegkundige medewerkers. Gelukkig is het aantal studenten die een MBO of HBO verpleegkunde opleiding volgen de laatste jaren gestegen. Gezamenlijk willen wij deze studenten kwalitatief goede en aantrekkelijke stageplaatsen bieden in onze regio. De doelstelling van de werkconferentie is om een beweging in de regio te starten die bijdraagt aan het vergroten van stagecapaciteit en die de aantrekkelijkheid en kwaliteit van deze stages verhoogt. Op die manier kunnen dit soort leerafdelingen actief bijdragen aan innovaties in opleiding en zorg, niet alleen voor studenten maar ook voor docenten, werkbegeleiders en andere zittende medewerkers.

De werkconferentie werd bijgewoond door ongeveer 70 deelnemers uit diverse zorg- en onderwijsinstellingen. Hun reacties na afloop waren zeer positief. Er is behoefte om het management nader te  gaan betrekken bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van opleiden. Wordt vervolgd.

GDPR