Regionale aanpak personeelstekort ouderenzorg

Zorginstellingen en onderwijs in Midden-Brabant gaan samen de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg aanpakken. Regionale afspraken moeten zorgen voor voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers die zorg van hoge kwaliteit kunnen verlenen aan ouderen, thuis of in een verpleeghuis. Donderdag 21 september is hiervoor een convenant ondertekend door 14 Midden-Brabantse zorginstellingen, zorgopleidingen in het mbo en hbo, 2 werkgeversorganisaties en Zorgkantoor VGZ. Op de achtergrond zijn de ministeries van VWS en OCW nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Deze ministeries gaan toetsen of de doelstellingen behaald worden.

Waarom een regionale aanpak

Instellingen en onderwijs werken om meerdere redenen samen aan een regionale aanpak. In Brabant zijn op dit moment 982 geregistreerde vacatures. “De werkelijke behoefte aan medewerkers is groter”, aldus Marloes van der Poel, projectleider namens De Zorgacademie Midden-Brabant. Er komen niet alleen meer ouderen, maar zij worden ook steeds ouder met als gevolg een snel stijgende zorgvraag. Om aan deze toenemende vraag te voldoen, is het van groot belang om meer medewerkers op te leiden, huidige medewerkers te behouden én mogelijkheden te creëren voor zij-instroom. Van der Poel: “We moeten als zorginstellingen en onderwijs extra inspanningen leveren om meer mensen warm te maken voor de zorg. Anders redden we het niet. Het is 1 minuut voor 12. Door een gezamenlijke aanpak staan we sterker: we kunnen zo de kwaliteit behouden én de tekorten oplossen.”

Actieplan

In de aanpak van de regio Midden-Brabant staan 4 pijlers centraal.

  1. het aantrekken van nieuwe studenten en medewerkers. De zorginstellingen gaan zorgen voor meer stageplaatsen en dat betekent dat het mbo en het hbo meer studenten kunnen gaan aannemen. Dit betekent dat de komende vier jaar het HBO-V 400 extra stageplaatsen krijgt, de mbo-opleiding verpleegkundige 140 en de BBL-opleiding Verzorgende-IG | Maatschappelijke Zorg 300. Studenten gaan een baangarantie krijgen: met het diploma op zak kunnen zij altijd werk krijgen in de zorgsector in de regio Midden-Brabant.
  2. behoud van huidige medewerkers voor de regio. Werkgevers stimuleren huidige medewerkers om te blijven leren. Medewerkers kunnen hun niveau verhogen door het volgen van een opleiding én krijgen een intern scholingsprogramma aangeboden, waarin onder andere aandacht voor technologische innovaties. Daarnaast gaan medewerkers samen met studenten deelnemen aan innovatieve leergemeenschappen binnen de instellingen. Ook komen er instellings-overstijgende afspraken om bij uitstroom medewerkers te behouden voor de regio.
  3. impulsen geven aan zij-instroom. Partijen gaan samen een plan opstellen hoe het werken in de zorg aantrekkelijk te maken voor zij-instromers.
  4. verbeteren van het imago. Partijen sluiten aan bij Brabant-brede imago-activiteiten van Transvorm en er komt een regionaal actieplan om het imago van de ouderenzorg te verbeteren.

Van der Poel: “Het doel van deze regionale aanpak is dat kwetsbare ouderen de juiste kwaliteit van zorg en ondersteuning krijgen. Dat kan alleen met voldoende gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Als sector is het belangrijk dat we blijven uitdragen hoe bijzonder het is om met ouderen te werken.” Daar kunnen Lotte en Miranda over meepraten. Zij werken als Verzorgende bij Woonzorgcentrum Thebe | De Vloet in Oisterwijk. “Van ouderen krijg je snel een bedankje en een glimlach. Na elke werkdag gaan we naar huis met het idee dat we een steentje hebben bijgedragen aan het geluk van deze mensen. Dat geeft een goed en warm gevoel!”

Betrokken organisaties:

  • Schakelring, Thebe, De Wever, Volckaert, Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg, ’t Heem, Huize st. Franciscus, Maria Oord, Home Instead, Woonlandschap Leyhoeve, Actiefzorg, CCC Zorg Midden-Brabant
  • Transvorm, De Zorgacademie Midden-Brabant
  • ROC Tilburg, Fontys Hogeschool en Avans Hogeschool

 

GDPR