Werkconferentie Positieve Gezondheid

Op dinsdagmiddag 25 oktober organiseerde de Zorgacademie Midden-Brabant een druk bezochte en geanimeerde werkconferentie over Positieve Gezondheid in Onderwijs en Praktijk.

Deelnemers vanuit zorg- en onderwijsinstellingen – ook studenten – werden door Carl Verheijen, directeur van het Institute for Positive Health, (https://ipositivehealth.com/) meegenomen in het spinnenweb met de zes aspecten van gezondheid. Het is een gespreksinstrument om beter zicht te krijgen op wat voor zorggebruikers nu echt belangrijk is. Het kan op heel basaal niveau gebruikt worden om in de dagelijkse zorg de kleine dingetjes te doen waar de cliënt werkelijk blij van wordt. Maar ook op systeemniveau biedt het een heel ander paradigma: het is immers een gezondheidsmodel en niet het ziektemodel waarop momenteel sturing en bekostiging is gebaseerd.

Workshops

Naast deze plenaire bijdrage waren er 6 workshops. In één van die workshops liet Cindy de Bot van Avans de deelnemers met behulp van speciaal ontwikkeld materiaal op een speelse wijze nader oefenen met de praktische betekenis van Positieve Gezondheid. Ook werd gesproken over de wijze waarop Positieve Gezondheid een plek krijgt in de curricula van het hbo- en het mbo-onderwijs. Zo zijn in de opleiding Verpleegkunde van Fontys de begrippen Positieve Gezondheid en Eigen regie al in de leerdoelen verwerkt. Hélène van den Nieuwenhoff liet de deelnemers van haar workshop kennismaken met een aantal werkvormen waarmee studenten zich deze begrippen eigen maken.

In een andere workshop werd onder leiding van Joëlle Tacke (ROC Tilburg) gebrainstormd wat er nodig is om volgens de principes van Positieve Gezondheid te werken. Dit om Positieve Gezondheid ook een plek te gaan geven in het mbo. Er bleek veel nodig, zowel bij de professional (kunnen reflecteren op eigen handelen, creativiteit, lef, empathie) als bij de organisatie (veronderstelt een cultuuromslag voor alle onderdelen van de organisatie). De weg daar naartoe kan worden gevonden door het leren nog meer in de praktijk vorm te geven, denk aan praktijkleren en Zorg Innovatie Centra.

Ook waren er voorbeelden van de wijze waarop Positieve Gezondheid in de praktijk van zorginstellingen (GGZ Oost-Brabant – Anja Kuipers en Marc van Erp en SavantZorg – Sandra van Duren) kan werken.

Afsluiting

Dagvoorzitter Rita Arts sloot de conferentie af met de conclusie dat Positieve Gezondheid een geweldige kans biedt voor een betere zorg en meer werkplezier voor de medewerkers. Om de beweging op gang te krijgen, hebben zorginstellingen en onderwijs elkaar keihard nodig. Anders gaat wat in de curricula wordt opgenomen verloren in de praktijk!

Deze werkconferentie krijgt daarom zeker een vervolg.

GDPR