Pakt Positieve Gezondheid jou ook?

Binnen de Zorgacademie is het thema ‘Positieve Gezondheid’ geen onbekend begrip. Maar hoe staat het eigenlijk met de bekendheid van Positieve Gezondheid onder zorgprofessionals  in de regio Midden Brabant? Om hier een goed beeld van te krijgen hebben studenten van Avans en Fontys Hogeschool onderzoek gedaan. De eindresultaten van dit onderzoek worden 24 juni gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Transmuraal Opleiden’, meld je dus snel aan!

Eerste bevindingen

Het onderzoek is uitgevoerd door 4e-jaars studenten (verpleegkunde en paramedische opleidingen). In samenwerking met medewerkers hebben de studenten het onderzoek (de zogenaamde 0-meting) uitgevoerd binnen Thebe, Amarant en het Elisabeth Ziekenhuis.

Op 7 mei jl. heeft Niels Visser zijn eerste bevindingen met de Zorgacademie en haar samenwerkingspartners gedeeld.

Niels heeft onderzoek gedaan binnen 9 woonvoorzieningen van Amarant. Opvallend is de hoge respons zowel op de enquête als voor de interviews met medewerkers. Ook is opvallend dat wanneer de medewerkers wordt gevraagd in welke mate zij belang hechten aan een betreffende dimensie, alle dimensies van het spinnenweb minimaal een 7,5 of hoger scoren. De hoogste score gaat naar de dimensie ‘kwaliteit van leven’ en de dimensie ‘meedoen’ scoort onder de medewerkers van Amarant het laagst.

bron: https://iph.nl/

Eerste reacties

Tijdens de bijeenkomst komt naar voren dat de aanwezige regievoerders nieuwsgierig zijn naar de verschillen met de andere doelgroepen/branches die zijn onderzocht. Men kan zich goed voorstellen dat wensen in elke situatie anders zijn. “Het is nogal een verschil of je tijdens een kort verblijf in het ziekenhuis op een ongunstig tijdstip gewassen wordt, of dat dit voor de rest van je leven gebeurt, omdat je in een zorginstelling woont.”

Het lijkt erop dat het concept Positieve Gezondheid omarmd wordt, maar het in de praktijk realiseren van de ambities op eigen regie is een veel grotere uitdaging. Het spanningsveld met de vele systeemeisen (o.a. snelheid van werken en administratielast) kan hierin een belemmering en ook excuus zijn voor de medewerkers. Gelijktijdige investering in ontwikkeling vanuit zowel onderwijs als zorgpraktijk kan de implementatie van het gedachtegoed versterken.

Iedereen is het met elkaar eens dat investering in Positieve Gezondheid voor cliënten, start bij de eigen ontwikkeling van medewerkers. Dit eerste onderzoek biedt relevante inkijk in de huidige stand van zaken met betrekking tot Positieve Gezondheid. Op basis van de resultaten zullen vervolgprojecten gestart worden binnen onderwijs en zorgpraktijk.

Nieuwsgierig naar alle eindresultaten en de mogelijkheden voor vervolgstappen? Kom 24 juni naar de netwerkbijeenkomst ‘Transmuraal Opleiden’. Tot dan!

Waar:  Fontys Hogeschool Tilburg (Stappegoor, gebouw P1, lokaal 106 t/m 108)
Tijd:     13:00  tot 16:30 uur
Aanmelden verloopt via Sacha van Dijk: svdijk@zorgacademie-mb.nl

GDPR