Terugblik werkconferentie ‘Transmuraal, kijken, leren en doen’

“De Zorgacademie is geen gebouw of organisatie, het is een netwerkorganisatie waar wij allemaal deel van uitmaken.”

Met deze woorden opende Rita Arts, zorgmanager van het ETZ,  op 30 januari de werkconferentie ‘Transmuraal kijken, leren en doen’. Met ruim 200 deelnemers vanuit de hele regio Midden-Brabant, was de opkomst zeer goed te noemen. Een mooie samenkomst van studenten, docenten, verpleegkundigen, werkbegeleiders en managers die tijdens deze middag ervaringen deelden en inspiratie genereerden voor het gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van toekomstbestendige professionals in zorg en welzijn.

Tijdens de ontvangst met lunch gingen de deelnemers op de postermarkt met studenten in gesprek over hun ervaringen met Transmuraal leren. Charlotte Dorren, docent Avans Hogeschool, Diana Lauwers, manager zorg en welzijn De Wever en Xandra Tiemens, student verpleegkunde, beten tijdens het hoofdprogramma de spits af met hun persoonlijke kijk op transmuraal opleiden. Duidelijk werd dat transmurale stageactiviteiten een aanjager kunnen zijn voor samenwerking over de muren van disciplines en organisaties heen. Studenten planten zaadjes die we als organisaties en professionals met de juist voeding kunnen laten groeien. Makkelijk is het niet en het begint altijd klein, maar succes ligt soms in onverwachte hoek. Student Xandra vertelt hoe onderzoek van studenten het verrassende inzicht bracht dat “oprechte interesse in de ander” de belangrijkste factor voor betere samenwerking bleek.

Wilfrid Opheij, nam ons in een interactieve lezing mee in het Common Eye model, dat ons kan helpen om voorwaarden voor kansrijke netwerksamenwerking te creëren. Met een gedegen onderbouwing vanuit zijn jarenlange ervaring met onderzoek en ondersteuning van tal van netwerken, maar vooral ook met de ervaringen van zijn moeder Toos, bracht hij het model tot leven.

Het grootste deel van de middag brachten de deelnemers in gesprek met elkaar door tijdens een tiental workshops verzorgd door collega’s uit de regio. Niet alleen werden ervaringen en best practices gedeeld, maar ook vooral werd samen gezocht naar kansen om de komende twee jaar verder te bouwen om onze gezamenlijke visie op Transmuraal Opleiden te realiseren. En daarvoor liggen de kansen voor het oprapen, bijvoorbeeld door ervaringen met het gebruik van positieve gezondheid en nieuwe technologie met elkaar te delen en door studenten te laten evalueren. Of door samen te onderzoeken hoe informele zorg ook onderdeel kan worden van transmurale opleidingsactiviteiten. Maar ook door de handen ineen te slaan om studenten uit alle richtingen te boeien en te binden aan zorg en welzijn. En last but not least, door samen te zorgen dat nieuwe kennis en inzichten worden vertaald naar onderwijs en het werk.

Je kunt hier de presentatie van Wilfrid nog eens bekijken of meteen aan slag gaan met de Common Eye Quickscan.

Ben jij nieuwsgierig naar het vervolg? Volg ons op LinkedIn.

Heb je een vraag of wil jij ook een steentje bijdragen? Mail ons!

GDPR