De Zorgacademie heeft een nieuwe voorzitter

Na 10 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij de Zorgacademie draagt Rita Arts het voorzittersstokje over aan John van Cuijk. Als dagvoorzitter van de werkconferentie op 30 januari sloot Rita haar werkzaamheden voor de Zorgacademie af.

“Een leerzame en inspirerende middag met 200 studenten, docenten, verpleegkundigen, werkbegeleiders en managers over de stand van zaken van dit project. Kon me geen mooiere afsluiting van 10 jaar Zorgacademie wensen.”  Aldus Rita.

Als nieuwe voorzitter verwelkomen we John van Kuijk, directeur Sociaal Domein Amarant Groep en lid van het Dagelijks Bestuur van de Zorgacademie. John is al jaren verbonden aan de Zorgacademie en we zijn dan ook erg blij dat hij de rol als voorzitter van Rita overneemt.

We willen Rita nogmaals hartelijk bedanken voor al haar inzet en wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe werkzaamheden.

GDPR