Tweede sessie over deeltijdfactor

HR-managers van ETZ, De Wever, Mijzo en Amarant kwamen 13 maart samen tijdens de tweede bijeenkomst van de Leergang deeltijdfactor. De deelnemers bespraken de belemmeringen die het verhogen van een contract en daarmee de deeltijdfactor in de weg staan. In een advies aan het dagelijks bestuur van de Zorgacademie Midden-Brabant stellen ze voor uit deze belemmeringen één speerpunt te bepalen. Hiermee gaan de instellingen een experiment inrichten. Voor de zomervakantie wordt een derde bijeenkomst gehouden om het experiment handen en voeten te gaan geven.

Vanuit de Zorgacademie Midden-Brabant is een Leergang deeltijdfactor opgezet om in gezamenlijkheid acties te ontwikkelen waarmee het deeltijdpercentage onder zorgprofessionals toeneemt. Veel bij de Zorgacademie aangesloten instellingen zijn zich zelfstandig aan het oriënteren of nemen individueel deel aan een traject met Het Potentieel Pakken (HPP). Wat kunnen we van elkaar leren en hoe voorkomen we dat het wiel een aantal keer moet worden uitgevonden.

Lees meer

GDPR