Nieuw: Loopbaankruispunt.nl

Het projectteam Behoud & Betrokkenheid heeft, in nauwe samenwerking met het Leernetwerk en de samengestelde design- en communicatieteams, het campagneconcept voor het pilotproject Behoud & Betrokkenheid goedgekeurd. Onder de naam Loopbaankruispunt.nl wordt informatie verzameld en gedeeld over vijf richtingen waarmee zorgprofessionals ‘voorrang aan zichzelf kunnen geven’. Via het scannen van een qr-code op een poster van de eigen organisatie, komen geïnteresseerden op een website waar hun werkgever vertelt welke mogelijkheden er zijn om te leren, les te geven, te switchen, meer uren te werken en loopbaanadvies te krijgen. De start van de campagne is gepland is september. Aan het pilotproject doen mee: GGZ Breburg, Amarant, De Wever, Mijzo, Thebe en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool en ROC Tilburg participeren in de pilot met informatie over de mogelijkheden om les te geven in het zorgonderwijs.

Meer over het project Behoud & Betrokkenheid

GDPR